មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានបង្កើតកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍ “ថៅកែល្អ កម្មករល្អ” ដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុស្ត្រី​១០២អេហ្វអ៊ឹម រៀងរាល់ថ្ងៃ​សុក្រ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក។ កម្មវិធីវិទ្យុនេះមានគោលបំណងដើម្បីកសាងសមត្ថភាពកម្មករនិយោជិត និងនិយោជក បង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារដោយសន្តិវិធីនៅថ្នាក់សហគ្រាស និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់យន្តការ​ដោះស្រាយវិវាទការងាដែលសមស្រប​ ដោយរាប់បញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលផងដែរ។

លក្ខណៈពិសេសេរបស់កម្មវិធីនេះ មានដូចជា ការផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ និងការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ, ការទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលពីអ្នកស្តាប់ និងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រធានបទដូចជា ព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចនៅកន្លែងធ្វើការ កិច្ចសន្យាការងារ ច្បាប់ស្តីពីការងារ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារ។​ កម្មវិធីនេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជាមួយ​ដៃគូការងារ​ មណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា និងក្រោមជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ ពី ហ្គេប អ៊ីន។

ប្រធានបទដែលចាក់ផ្សាយមុនៗ អាចរកបានតាមរយៈឯកសារជាសម្លេងខាងក្រោម៖

Title
ថៅកែល្អ កម្មករល្អ
សីហា 8, 2016
ថៅកែជោគជ័យ
កក្កដា 21, 2016
យុទ្ធសាស្រ្តទប់ស្កាត់វិវាទការងារនៅកម្ពុជា
កក្កដា 17, 2016
វេទិការសំនួរចម្លើយ ៤០
មិថុនា 7, 2016
ការផ្សះផ្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
មិថុនា 5, 2016
វេទិការសំនួរចម្លើយ ​៣៦
ឧសភា 26, 2016
ការអនុវត្តច្បាប់ការងារ
ឧសភា 24, 2016
មូលហេតុ និងផលប៉ះពាល់នៃកូដកម្ម
ឧសភា 22, 2016
នីតិវិធី នៃការដោះស្រាយវិវាទការងារ
ឧសភា 15, 2016
វេទិកាសំណួរ ចម្លើយ ១៤
ឧសភា 8, 2016
កម្មករជំនាញ
ឧសភា 1, 2016
ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ
មេសា 17, 2016
សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៅកែ និងកម្មករ
មេសា 15, 2016
សីទ្ធ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៅកែ និងកម្មករ
មេសា 15, 2016
វេទិកាសំណួរ ចម្លើយ១១
មេសា 10, 2016
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
មេសា 3, 2016
ការងារថែមម៉ោង
មីនា 27, 2016
ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ
មីនា 25, 2016
កម្មករជោគជ័យ
មីនា 25, 2016
ការឈប់សំរាក
មីនា 20, 2016
កិច្ចសន្យាការងារ
មីនា 13, 2016
ពន្ធលើប្រាក់ខែ
មីនា 6, 2016
ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ
កុម្ភៈ 24, 2016
ការគណនាប្រាក់ឈ្នួល
កុម្ភៈ 21, 2016
ប្រាក់ឈ្នួលគោល
កុម្ភៈ 14, 2016
ការដួលសន្លប់
សីហា 15, 2015
វេទិកាសំនួរចម្លើយ
សីហា 2, 2015
សេវាកម្មក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
កក្កដា 26, 2015
ច្បាប់ផ្ទះជួល (ច្បាប់ភតិ សន្យាពិសេស)
កក្កដា 15, 2015
ការបង្ការជម្លោះ
កក្កដា 12, 2015
សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៅកែ​និងកម្មករ
មិថុនា 28, 2015
វេទិកាសំនួរចម្លើយ
មិថុនា 5, 2015
នីតិវិធី នៃការប្តឹងជំទាស់
មិថុនា 4, 2015
ថៅកែល្អ
ឧសភា 15, 2015
សហជីបល្អ
មីនា 15, 2015
វិវាទក្នុងរោងចក្រ
មីនា 12, 2015
ការដឹកជញ្ជូនកម្មករ
មីនា 8, 2015
គន្លឹះដោះស្រាយ
កុម្ភៈ 22, 2015
ការចរចា
កុម្ភៈ 15, 2015
រូបមន្តគន្លឹះ
កុម្ភៈ 8, 2015
វេទិកាសំណួរ ចម្លើយ២៥
កុម្ភៈ 1, 2015
អនុសញ្ញារួម
មករា 25, 2015
កូដកម្ម
មករា 18, 2015
វិវាទបុគ្គល និងវិវាទរួម
មករា 11, 2015
វេទិកាសំណួរចម្លើយ​ ២០
ធ្នូ 28, 2014
អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា
ធ្នូ 21, 2014
វិវាទអំពីសិទ្ធិ និងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍
ធ្នូ 14, 2014
ការដាក់ឱ្យអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់
ធ្នូ 7, 2014
វេទិកាសំណួរចម្លើយ ១៦
វិច្ឆិកា 30, 2014
សំណង
វិច្ឆិកា 23, 2014
សេចក្តី​បង្គាប់ និងសេចក្តីបញ្ជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
វិច្ឆិកា 16, 2014
ការរៀបចំសំណុំរឿងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
វិច្ឆិកា 12, 2014
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
វិច្ឆិកា 2, 2014
វេទិកាសំណួរចម្លើយ១២
តុលា 26, 2014
សវនការក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
តុលា 19, 2014
ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
តុលា 5, 2014
វេទិកាសំណួរ ចម្លើយ ៨
កញ្ញា 28, 2014
តួនាទីការិយាល័យដោះស្រាយវិវាទការងារ
កញ្ញា 12, 2014
វេទិកាសំនួរចម្លើយ
សីហា 29, 2014
វេទិកាសំណួរ ចម្លើយ
សីហា 29, 2014
តើករណីសម្រេចចិត្ត្លដោយអ្នកណា?
សីហា 22, 2014
តួនាទីរបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
សីហា 19, 2014
វិធីចងចិត្តកម្មករ
មេសា 24, 2014