០២១ / ២៣ – បូវឃើរ ហ្គាមេន ហ្វកធើរី (ខេមបូឌា)ខមភានី លីមីធីត

  • Version ខ្មែរ
  • ទាញយក 440
  • ទំហំឯកសារ 1.83 MB
  • ចំនួនឯកសារ 1
  • កាលបរិច្ឆេទឯកសារ វិច្ឆិកា 21, 2023
  • កំណែប្រែចុងក្រោយ វិច្ឆិកា 30, 2023

០២១ / ២៣ - បូវឃើរ ហ្គាមេន ហ្វកធើរី (ខេមបូឌា)ខមភានី លីមីធីត

Attached Files

FileAction
A_02123_K_Bowker Garment Factory (Cambodia) Co.,Ltd (1).pdfទាញយក