ឯកសារ
ច្បាប់ ស្តីពី ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
កក្កដា 6, 2018
ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
មិថុនា 28, 2018
ច្បាប់ ស្ដីពី វិសោធនកម្ម មាត្រា៨៩ចំណងជើង«គ» ផ្នែកទី៣នៃជំពូកទី៤ មាត្រា៨៩ មាត្រា៩០ មាត្រា៩១ មាត្រា៩៤ មាត្រា១១០ មាត្រា១២០ និងមាត្រា១២២ នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារ
មិថុនា 26, 2018
វិសោធនកម្មលើច្បាប់ការងារ មាត្រា១៣៩ និង​​ ១៤៤
វិច្ឆិកា 3, 2016
ច្បាប់ស្តីពីសហជីព
ឧសភា 17, 2016
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ
កក្កដា 2, 2014
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និង​ព្រះរាជ្ញា
កក្កដា 2, 2014
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
កក្កដា 2, 2014
ច្បាប់​ស្តី​ពី​របប​​សន្តិសុខ​​សង្គម​​​សម្រាប់​​ជន​​ទាំង​ឡាយ​​ដែល​​ស្ថិត​​ក្រោម​​បទ​បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​​ស្តី​ពី​ការងារ​
សីហា 19, 2002
ច្បាប់ការងារ​ ឆ្នាំ១៩៩៧
មីនា 13, 1997