សេចក្តីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្ដាល (ស.ប.អ) បង្ហាញអំពីមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចសេចក្តីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដូចជា ការបង្ហាញហេតុផលនៃ សេចក្តីសម្រេចដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្នុងសំណុំរឿងនីមួយៗ។

លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលសេចក្តីបង្គាប់​អាជ្ញាកណ្ដាល​ផ្លូវការបាននៅការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ សេចក្តីបង្គាប់ជាភាសាអង់គ្លេស (ដែលមានផ្តល់ជូន) ជាឯកសារបកប្រែក្រៅផ្លូវការ។ សំណុំរឿងដែលមិនមានសេចក្តីបង្គាប់ដាក់នៅលើគេហទំព័រនេះ ជាទូទៅ ជាសំណុំរឿងដែលត្រូវបានដោះស្រាយ តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីវិវាទទាំងពីរ៕

ក្នុង​ការស្វែងរកសេចក្តីបង្គាប់ លោក​អ្នក​អាចជ្រើសរើសយក “ឆ្នាំ” ឬ វាយបញ្ជូល “ពាក្យគន្លឹះ” ឬ “ឈ្មោះសំណុំរឿង” បើសិនជាអ្នកដឹង។

ឯកសារ
០១១/២១-ធៀន ស៊ុង ហ្គាមេន
តុលា 18, 2021
០0៧/២០-ហឹរ៉ាយហ្សិន អៅដរ (ខេមបូឌា)
តុលា 18, 2021
០២៣/២១ – ហឹរ៉ាយហ្សិន អៅដរ (ខេមបូឌា)
តុលា 13, 2021
០២៤/២១ – ហានតុង ២ (ខេមបូឌា)
តុលា 4, 2021
០២០/២១ -​ ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
កញ្ញា 29, 2021
០១៧/២១ – ហ្វីនិក ស៊ីឃ្យូរីធី ស៊ីស្ទីម
កញ្ញា 23, 2021
០១៥/២១ – គួ តាយ ហ័រ សេង ស៊ីន ហ្វេង ជីង
កញ្ញា 16, 2021
០១២/២១ – ណាហ្គាវើលដ៏ លីមីធីត
កញ្ញា 10, 2021
០២២/២១ – ញូហ៊្វូម៉ា២ ខសធ្យូម
កញ្ញា 2, 2021
០១៩/២១ – ត្រាយអាំហ្វិន ដ្រេហ្គន
កញ្ញា 1, 2021
០១៨/២១- ខ្មែរអេឡិកទ្រីខលវោវ័រ
សីហា 31, 2021
០១០/២១ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
សីហា 13, 2021
០០៨/២១ – វ៉ៃ ហ្វ៊ុល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
មិថុនា 23, 2021
០០៤/២១ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
មីនា 9, 2021
០០៣/២១ -ហុងវ៉ា កម្ពុជា ហ្គាមិន ម៉ាញូហ្វាក់ឆឺរីង
កុម្ភៈ 26, 2021
០០២/២១ – វិនីតុន គ្រុប ចំកាត់
កុម្ភៈ 22, 2021
០៦៦/២០ – ខេមបូឌា អ៊ែរផត មែនីជ្ជមែន សឺវីស
កុម្ភៈ 17, 2021
០៦៣/២០ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
កុម្ភៈ 5, 2021
០៦២/២០ – ឃែនធើរេន អឹភែរឹល
មករា 18, 2021
០៦១/២០ – ខ្វលីធី តេក្សស្ទីល
ធ្នូ 4, 2020
០៥៩/២០ – ខេមបូឌា អ៊ែរផត មែនីជ្ជមែន សឺវីស
វិច្ឆិកា 23, 2020
០៦០/២០ – ស្តារឡៃថ៍ អឹភែរឺល
វិច្ឆិកា 23, 2020
០៥៦/២០ – វ៉ាយអូលែត អឺភែរឹល
វិច្ឆិកា 12, 2020
០៥៥/២០ – បូវឃើរ ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី
តុលា 23, 2020
០៥៣/២០ – មេរីឌាន អ៊ិនដាសស្ទ្រី ហ្គាមេន
តុលា 23, 2020
០១៧/២០ – ម៉េង ដា ហ្វូតវៀ អ៊ិនដាស់ស្ទ្រីល
តុលា 20, 2020
០៥៧/២០ – ស៊ីន ទ្រី (ខេមបូឌា)
តុលា 16, 2020
០៥២/២០ – ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល
តុលា 16, 2020
០៤៨/២០ – ខ្វលីធី តេក្សស្ទីល
តុលា 13, 2020
០៤៩/២០ – ត្រាយអាំហ្វិន ដ្រេហ្គន (ខេមបូឌា) ឯ.ក
តុលា 6, 2020
០៤៧/២០ – ឡងមេត អេហ្គ្រីខលឈ័រ
កញ្ញា 22, 2020
០៤៦/២០ – សណ្ឋាគារ ឡឺម៉េរីឌានអង្គរ
កញ្ញា 4, 2020
០៤៥/២០ – អេស អ៊ី ភី អាយ អេ (ខេមបូឌា)
សីហា 31, 2020
០៤៣/២០ – គ្រីស្តាល់ ម៉ាទីន
សីហា 11, 2020
០៤២/២០ – យាំង ដុង ១ ខូអិលធីឌី
កក្កដា 27, 2020
០៣៩/២០ – ហ្គ្រោនសឺវីស អ៊ិនធើណេសិនណល
កក្កដា 23, 2020
០៣៨/២០ – ផេក ធីក (ខេមបូឌា)
កក្កដា 22, 2020
០៤០/២០ – ខ្មែរ អេឡិកទ្រីខល ផៅវ័រ
កក្កដា 21, 2020
០៣៦/២០ – ឈួនវៃ (ខេមបូឌា)
កក្កដា 20, 2020
០៣៥/២០ – ខលឆឺរល វីលេច រីហ្សត (ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា)
កក្កដា 17, 2020
០៣៤/២០ – វ៉ាយវីភី ត្រេឌីង
កក្កដា 15, 2020
០៣៧/២០ – ជេអេស លេឌើរ ខលលិកសិន
កក្កដា 9, 2020
០៣៣/២០ – ជុវ៉ា (ខេមបូឌា)
មិថុនា 29, 2020
០២៧/២០ – ហ៊ូលូ ហ្គាមេន
មិថុនា 24, 2020
០២៨/២០ – អាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជា(CAMS)
មិថុនា 22, 2020
០២៦/២០ – វ៉ាឡុង (ខេមបូឌា) ហ៊្វូតវែរ
មិថុនា 12, 2020
០២៩/២០ – អេច ស៊ី ស៊ី គ្រុប
មិថុនា 11, 2020
០៣១/២០ – រូស៊ីង ហ្គាម៉ែន
មិថុនា 1, 2020
០២៥/២០ – ហ្គោថូន ត្រាវែល សឺវីស
ឧសភា 25, 2020
០២៣/២០ – បូវឃើរ ហ្គាមេន
មេសា 29, 2020
០២៤/២០ – ស្តារឺថាន ហ៊្វូតវែរ
មេសា 28, 2020
០២១/២០ – ឡងម៉េត អេហ្រ្គីខលឈ័រ
មេសា 24, 2020
០២២/២០ – ហ្គូដ មីរ៉ៃ ថយស៍
មេសា 23, 2020
០២០/២០ – ជីជី ហ្វេសិន
មេសា 22, 2020
០១៩/២០ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
មេសា 21, 2020
០១៦/២០ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
មេសា 9, 2020
០១៨/២០ – ស៊ីម៉ង់ត៍ កម្ពុជា ចក្រីទីង
មេសា 6, 2020
០១៥/២០ – ធី & អិល (ខេមបូឌា) ហ៊ែនប៊ែក
មីនា 30, 2020
០១៤/២០ – ហីរ៉ាយហ្សិន អៅដរ
មីនា 19, 2020
០១១/២០ – ជីន យី ហ្គាមេន
មីនា 12, 2020
០១០/២០ – ស្យុង យិន
មីនា 3, 2020
០០៧/២០ – រេហ្សិនស៊ី (សណ្ឋាគារ ដឺ ហ្រ្កេត ឌ្យូក ភ្នំពេញ)
កុម្ភៈ 20, 2020
០០៥/២០ – អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប
កុម្ភៈ 19, 2020
០០៣/២០ – ហ្គ្រោន សឺវីស
កុម្ភៈ 18, 2020
០០៤/២០ – ផាក ហេនប៊ែក
កុម្ភៈ 17, 2020
០០៨/២០ – ឌីកនើធី នីតធើរ & អ៊ីខូ បេស
កុម្ភៈ 14, 2020
១១៥/១៩-ដាប់ប៊ីលយូ អែនដ៍ ឌី (កម្ពុជា)
មករា 31, 2020
១១២/១៩ – ហ្គោ ថូន ត្រាវែល
មករា 30, 2020
១១៦/១៩ – ភូមិវប្បធម៌ កម្ពុជា
មករា 29, 2020
១១៧/១៩ – ធៀន ស៊ុង
មករា 22, 2020
១១០/១៩ – កៅវ៉េ ស្ព័ត
មករា 15, 2020
១១៣/១៩ – អាយខេ អឹភែរឹល
មករា 10, 2020
១១១/១៩ – ស្យុង យិន
មករា 9, 2020
១០៤/១៩ – បូវឃើរ ហ្គាមេន
ធ្នូ 23, 2019
០៩៩/១៩ – អរិន មេនូហ្វេកឆឹរីង
ធ្នូ 18, 2019
១០៦/១៩ – ម៉ូណូភា
ធ្នូ 17, 2019
១០២/១៩ – ហឹរ៉ាយហ្សិន
ធ្នូ 17, 2019
១០៣/១៩ – សិប្បកម្មបោះពុម្ព ចុងហួរ
ធ្នូ 17, 2019
១០៧/១៩ – លីដា នីតធីង
ធ្នូ 16, 2019
០៩៧/១៩ – ហ្គោលដិន អឹភែរឹល
ធ្នូ 2, 2019
០៩៨/១៩ – សេង រ៉ុង ជឺយី
វិច្ឆិកា 28, 2019
០៩២/១៩ – ផូគីថរ៉ា រីសត & ស្ប៉ា
វិច្ឆិកា 19, 2019
១០០/១៩ – ណាហ្គាវើលដ៍
វិច្ឆិកា 15, 2019
០៩៣/១៩ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
វិច្ឆិកា 15, 2019
០៩២/១៩ – ប៊ឺរី អឺភែរឹល
វិច្ឆិកា 7, 2019
០៩១/១៩ – អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប
តុលា 31, 2019
០៩០/១៩ – សិប្បកម្មបោះពុម្ព ចុង ហួរ
តុលា 14, 2019
០៨៨/១៩ – ខ្វលលីធី តេក្សស្ទីល ខូអិលធីឌី
តុលា 14, 2019
០៨៤/១៩ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
តុលា 11, 2019
០៨៣/១៩ – ហ្គោលដេន ហ្គេន ស៊ូ ខមភេនី អិលធីឌី
តុលា 3, 2019
០៨៩/១៩ – ឡែមឡៃថ៍ (ខេមបូឌា) ឯ.ក
តុលា 2, 2019
០៨៦/១៩ – ឃែនធើរេន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
តុលា 2, 2019
០៧៧/១៩ – ស៊ីគ្លូ (ខេមបូឌា)​ ឯ.ក
កញ្ញា 25, 2019
០៨៥/១៩ – ជិន យី ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
កញ្ញា 19, 2019
០៧៤/១៩ – ខេមបូឌា អ៊ែរផត មែនីជ្ជមែន សឺវីស (អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ)
កញ្ញា 16, 2019
០៨១/១៩ – ខ្មែរ អេឡិកទ្រីខល ផៅវ័រ
កញ្ញា 16, 2019
០៧៥/១៩ – គូវ៉ាហារ៉ា (ខេមបូឌា)
កញ្ញា 12, 2019
០៦៨/១៩ – មីតា បាយអូមេដ (ខេមបូឌា)
កញ្ញា 5, 2019
០៦៣/១៩ – អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប
កញ្ញា 3, 2019
០៦៦/១៩ – អ៊ឹម & វ៉េ អាំងទែរណាស្យូណាល់ ម៉ាញ៉ូហ្វាក់ឈើរីង អែលធីឌី
សីហា 29, 2019
០៦៥/១៩ – ខ្វាន់ទុម ខ្លូស៊ីង (ខេមបូឌា) លីមីធីត
សីហា 29, 2019
០៦៧/១៩ – ឃែនធើរេន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
សីហា 28, 2019
០៧៣/១៩ – គ្លោវីង វែលយូ (ខេមបូឌា) ប៊ែក & ឡាក់ហ្គេដ ឯ.ក
សីហា 23, 2019
០៦២/១៩ – វ៉ាយ ធី ស៊ី ខបប៉ូរេសិន
សីហា 15, 2019
០៦០/១៩ – ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល ខូអិលធីឌី
សីហា 15, 2019
០៥៩/១៩ – ត្រាកស៍ អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
សីហា 8, 2019
០៥៨/១៩ -ហុងវ៉ា កម្ពុជា ហ្គាមិន ម៉ាញូហ្វាក់ឆឺរីង លីមីធីត (សាខាទី១)
សីហា 6, 2019
០៥៥/១៩ – ខេមបូឌាន ថេកស្តាយ វើលវ៉ាយដ៍ ភ្នំពេញ វើក ខូអិលធីឌី
សីហា 1, 2019
០៥៤/១៩ – នូវ ខប
កក្កដា 30, 2019
០៥១/១៩-ដាប់ប៊ីលយូ អែនដ៍ ឌី (កម្ពុជា)
កក្កដា 26, 2019
០៥០/១៩ – ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល ខូអិលធីឌី
កក្កដា 26, 2019
០៤៩/១៩ – ខេន ផាក (ខេមបូឌា) ឯ.ក
កក្កដា 22, 2019
០៤៧/១៩ – ហ៊ឹង ជីង ថេកស្ថាយ ហ្វេកធើរី
កក្កដា 18, 2019
០៤៦/១៩ – បូវឃើរ ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី (ខេមបូឌា) ខមភេនី លីមីធីត
កក្កដា 12, 2019
០៤២/១៩ – បេស ស៊ីន ប៉ាវ (ខេមបូឌា) ហ្វេកធើរី ឯក
មិថុនា 20, 2019
០៤០/១៩ – ហាយ៉ាស៊ីដា យេផេន អេហ្គ្រីខលឈ័រ
មិថុនា 20, 2019
០៤១/១៩ – បូវឃើរ ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី (ខេមបូឌា) ខមភេនី លីមីធីត
មិថុនា 19, 2019
០៣៧/១៩ – ដាប់ប៊ីលយូ អ៊ែនដ៏ ឌី (កម្ពុជា)
មិថុនា 3, 2019
០៣៦/១៩ – ឃែនធើរេន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ឧសភា 30, 2019
០២៨/១៩ – គ្រីស្តាល់ ម៉ាទីន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ឧសភា 23, 2019
០២៦/១៩ – ណា ជុង ហ្គាម៉ិន ឯ.ក
ឧសភា 23, 2019
០៣៣/១៩ – ជុន ស៊ីន ហ្ស៊ី យី ឯ.ក
ឧសភា 9, 2019
០៣១/១៩ – មិន រ៉ុង ហ្គាម៉ិន ហ្វេកធើរី ឯ.ក
ឧសភា 8, 2019
០៣២/១៩ – ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល
ឧសភា 3, 2019
០៣០/១៩ – ជីអេហ្វខេអេច ហ្គាម៉ិន ឯ.ក
មេសា 29, 2019
០២៤/១៩ – ខលឆឺរល វីលេច រីហ្សត (ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា)
មេសា 8, 2019
០១៨/១៩ – អេវើរហ្រ្គីន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
មេសា 4, 2019
០២២/១៩ – ហ្គ្រីនទ្រី ខេម ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
មេសា 3, 2019
០១៩/១៩ – ខ្វាន់ទុម អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មេសា 2, 2019
០២០/១៩ – ធីនើ ហ្វេសិន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 28, 2019
០២៣/១៩ – ឃីនស៍ ថេកស្តាយ (ខេមបូឌា) ឯ.ក
មីនា 26, 2019
០១២/១៩ – រីជេន ហ៊្វូតវែរ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មីនា 20, 2019
០១៧/១៩ – ជាវ ហ៊ុយ អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល
មីនា 19, 2019
០១៥/១៩ – វ៉ៃ ហ៊្វុល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
មីនា 19, 2019
០១៦/១៩-គ្លេតភី ហ្គាមែន ហ្វាក់តូរី (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
មីនា 6, 2019
០១១/១៩ – អេ ផ្លាស់ អេ ស៊ូ (ខេមបូឌា)
កុម្ភៈ 28, 2019
០០៩/១៩ – តឹក ហ្វុក (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន
កុម្ភៈ 21, 2019
០០៥/១៩ – អង្គការសហជីពឥណទាន មូលនិធិអូស្រ្តាលី
កុម្ភៈ 21, 2019
០៥០/១៨ – វីអ៊ី (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
កុម្ភៈ 20, 2019
០១០/១៩ – ឡង វីចថូរី អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) លីមីធីត
កុម្ភៈ 18, 2019
០០២/១៩ – ប្រេស្ទីច ហ្គាម៉ិន ឯ.ក
កុម្ភៈ 12, 2019
០០១/១៩ – សហគ្រាសធុនតូចកែច្នៃប្លាស្ទិក និងអាលុយមីញ៉ូម GSY
កុម្ភៈ 11, 2019
០០៤/១៩ – អេវើហ្រ្គីន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
កុម្ភៈ 5, 2019
០៥៣/១៨ – រីឡាយអេប៊ល សូស អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល (ខេមបូឌា)
កុម្ភៈ 1, 2019
០៥៤/១៨-រូស៊ីង ហ្គាម៉ែន ខូអិលធីឌី
មករា 31, 2019
០០៨/១៩-ឥណ្ឌូចិន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
មករា 31, 2019
០៥៧/១៨ – ម៉េង ដា ហ្វូតវៀ អ៊ីនដាស់ស្រ្ទីល
មករា 24, 2019
០៥៥/១៨-សេឌូណូ អ៊ិនវេសមេន ខេមបូ ហ្វេសិន
មករា 10, 2019
០៤៩/១៨ – ខេមបូ យីងហ្វឹង ហ្គាមេន អ៊ិនវេសមេន
មករា 8, 2019
០៥៦/១៨-ដាប់ប៊ីលយូ អែនដ៍ ឌី (កម្ពុជា) ខូ អិលធីឌី
មករា 4, 2019
០៤៣/១៨ – ខ្វាន់ទុម ខ្លូស៊ីង (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ធ្នូ 20, 2018
០៤៥/១៨ ខ្វាន់ទុម ខ្លូស៊ីង (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ធ្នូ 18, 2018
០៤៦/១៨-រូស៊ីង ហ្គាម៉ែន (សាខាទី១)
ធ្នូ 13, 2018
០៤៤/១៨ – ខ្វាន់ទុម អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ធ្នូ 12, 2018
០៤០/១៨ – វ៉ាយអិលធី អ៊ិនធើណេសិនណល ខូ អិលធីឌី
ធ្នូ 7, 2018
០៤១/១៨ – ប៊ឺរី អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 29, 2018
០៣៣/១៨- ស្យុង យិន (ខេមបូឌា)ប៊ីថិកស្តាយ ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 27, 2018
០៣៨/១៨-រូ ស៊ីង ហ្គាម៉ែន ខូអិលធីឌី (ខេមបូឌា) សាខាទី១
វិច្ឆិកា 15, 2018
០៣៦/១៨ – អេវើរហ្គ្រីន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
តុលា 2, 2018
០៣២/១៨ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 27, 2018
០៣៥/១៨-ជីមលី (ខេមបូឌា) ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
កញ្ញា 14, 2018
០២៩/១៨ – សាងវ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 7, 2018
០៣០/១៨ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
កញ្ញា 6, 2018
០២៧/១៨ – វ៉ាយអូលែត អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
សីហា 31, 2018
០២៥/១៨ – អ៊ីន ស៊ូ អា អឹភែរឹល ឯ.ក
សីហា 16, 2018
០២១/១៨ – អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ សៀមរាប
កក្កដា 31, 2018
០២៤/១៨ – វាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរ ហ៊ឹង ជីង
កក្កដា 27, 2018
០២០/១៨ – មន្ទីរពេទ្យ អនុស្សាវរីយ៍ ស៊ុនយ៉ា ឃៀល
កក្កដា 24, 2018
០១៩/១៨ – ភ្នំពេញ សូរិយា ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ
កក្កដា 23, 2018
០២៣/១៨ – ហ្វ៊ូសាន់នី ហ្គាម៉ិន ខូអិលធីឌី
កក្កដា 16, 2018
០២២/១៨-លាន គ្លូប៊ល ថេកស្ថាយ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
កក្កដា 16, 2018
០៣១/១៨ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
កក្កដា 13, 2018
០១៨/១៨ – អេសស៊ីជី ខនគ្រីត រូហ្វ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មិថុនា 27, 2018
០១៧/១៨ – អិន ឃីយ៉ុង (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មិថុនា 19, 2018
០១៦/១៨ – ចេង ស៊ី ស៊ីន មេនូហ្វេកឆឺរីង (ខេមបូឌា) ឯ.ក
មិថុនា 14, 2018
០១៤/១៨ – ឈិង ស៊ីង
ឧសភា 25, 2018
០១២/១៨ – វ៉ាយ អិល ធី អ៊ិនធើណេសិនណល ខូអិលធីឌី
ឧសភា 24, 2018
០១០/១៨ – ហ្វូម៉ី (ខេមបូឌា) អ៊ីមផត អិចផត ខូអិលធីឌី
ឧសភា 10, 2018
០០៤/១៨ – សណ្ឋាគារ រ៉ាហ្វិល រ៉ូយ៉ាល់
មីនា 16, 2018
០០៨/១៨ – ខូសម៉ូ តិចស្តាយ ខូអិលធីឌី
មីនា 13, 2018
០០៧/១៨ – ឃែនធើរេន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មីនា 1, 2018
០០៥/១៨ – ពូ យៀន (ខេមបូឌា) អេនធើប្រាយ
កុម្ភៈ 26, 2018
០០៦/១៨ – ហ្វឺស ហ្គាវ័ន្ត អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 20, 2018
០០៣/១៨ – ខិននីតិច អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
កុម្ភៈ 7, 2018
០០២/១៨ – ស្យុងយិន (ខេមបូឌា) ប៊ី ថិកស្ថាយ ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 6, 2018
០០១/១៨ – អ៊េច អរ ហ្រ្គេន ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
មករា 24, 2018
០៤៨/១៧-ណានតាយ ហ្គាមេន ហ្វាក់ធើរី (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មករា 16, 2018
០៤៧/១៧ – ហ្គាវ័ន្ត អឹភែរឹល
មករា 12, 2018
០៥០/១៧ – យ៉ាប ឌីហ្សាញ លីមីធីត
មករា 11, 2018
០៤៥/១៧ – ភីភីអិនភី សយអឺ ថយ
មករា 4, 2018
០៤៩/១៧-ហ្គាវ័ន្ត អឹភែរឹល ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 29, 2017
០៤២/១៧-ខេន ស្ព័ត ស៊ូ ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 27, 2017
០៤៣/១៧ – ពូ យៀន (ខេមបូឌា) អេនធើប្រាយ
ធ្នូ 26, 2017
០៤០/១៧ – ខលឆឺរល វីលេច រីហ្សត (ភូមិវប្បធម៌)
ធ្នូ 26, 2017
០៤៤/១៧-ហ្គួយវណ្ណដា ត្រេនស្ព័ត អិចប្រេស ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 21, 2017
០៤៦/១៧-ម៉េង ដា ហ្វូតវៀ អ៊ីនដាស់ស្រ្ទីល
ធ្នូ 18, 2017
០៣៨/១៧ – ផាក ស៊ុន នីធីង ហ្វេកធើរីង លីមីធីត
ធ្នូ 14, 2017
០៣៩/១៧-អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប
ធ្នូ 13, 2017
០៣២/១៧ – ស្យុង យិន (ខេមបូឌា) ប៊ី ថិកស្តាយ៍ ខូ អិលធីឌី
វិច្ឆិកា 23, 2017
០៣៣/១៧-ធៀន ស៊ុង ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 21, 2017
០៣៦/១៧ – ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល ខូ អិលធីឌី
វិច្ឆិកា 6, 2017
០៣៥/១៧-ខេម វើណា ហ្វេសិន ខូអិលធីឌី
តុលា 31, 2017
០៣១/១៧-វ៉ៃ ហ្វ៊ុល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
តុលា 24, 2017
០២៩/១៧ – អេ អិម ៣ ខេមបូឌា ហ្គាមេន
តុលា 10, 2017
០២៧/១៧-ខេន ស្ព័ត ស៊ូ ខូអិលធីឌី
សីហា 7, 2017
០២៦/១៧ – ស៊ី អាយ ខេ ខេមបូ ខូ អិលធីឌី
កក្កដា 31, 2017
០២៥/១៧-អេច អ ហ្គ្រេន ហ្គាម៉ិន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កក្កដា 18, 2017
០២៤/១៧ – ខេមបូ យូនីសូល អិលធីឌី
កក្កដា 14, 2017
០២៣/១៧ – ធៀន ស៊ុង ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មិថុនា 7, 2017
០២២/១៧-ស្ព័រតិច អ៊ិនឌឹសស្រ្ទីយ៍ ខូអិលធីឌី
ឧសភា 9, 2017
០១៦/១៧ – អង្គការសន្សំម្លប់ព្រៃ
ឧសភា 2, 2017
០២០/១៧-អេមិណិន ហ្គាម៉ិន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មេសា 27, 2017
០១៤/១៧-អ៊ិនធើណាស្យូណល ហ្វេសិន រ៉ូយ៉ាល់
មេសា 27, 2017
០២១/១៧-ឃីង ហ្វឺស អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល
មេសា 25, 2017
០១៩/១៧ – ផេង ស៊ីង ហុង អ៊ិនធើប្រាយ ខូ អិលធីឌី
មេសា 20, 2017
០១៧/១៧-ឌ្រីម ថយ អិនធើណេសិនណល ខូ អិលធីឌី
មេសា 20, 2017
០១៨/១៧-ខេមបូ យូនីសូល អិលធីឌី
មេសា 19, 2017
០១២/១៧ – ហ្វឺស ហ្គាវ័ន្ត អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មេសា 5, 2017
០១៥/១៧-អេមិណិន ហ្គាម៉ិន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មេសា 4, 2017
០១៣/១៧-សាយ៉ាម អ៊ិនធើណេសិនណល ខូអិលធីឌី
មីនា 24, 2017
០១១/១៧-បេស ប្រូហ្វីត វីវីង (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 21, 2017
០១០/១៧-ជីនវីន អ៊ិនដាសស្ទ្រី (ខេមបូឌា)
មីនា 21, 2017
០០២/១៧-ប៉ោយប៉ែត រីហ្សត ខូអិលធីឌី
មីនា 7, 2017
០០១/១៧-ដាយអឹម៉ិន ស៊ីធី ប្រាយវេត លីមីធីត ខមភេនី
មីនា 7, 2017
០០៩/១៧-អ៊ឹម វ៉េ កាត់ដេរអន្តរជាតិ (សាខាទី៣)
កុម្ភៈ 22, 2017
០០៨/១៧ – ថបវើលដ៍ ហ្គាមិន (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
កុម្ភៈ 13, 2017
០០៧/១៧ – អរិន មេនូហ្វេកឆឺរីង (ខ្មែរ) ខូ អិលធីឌី
កុម្ភៈ 10, 2017
០០៥/១៧ – វ៉ៃ ហ៊្វុល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
កុម្ភៈ 9, 2017
០០៦/១៧ – គ្រីស្តាល់ ម៉ាទីន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
កុម្ភៈ 8, 2017
០០៣/១៧ – ហ៊ឹង ជីង
កុម្ភៈ 7, 2017
០០៤/១៧ – ហ្វឺស ហ្គាវ័ន្ត អឺភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
កុម្ភៈ 3, 2017
២៤៨/១៦ – ហ៊ុង តាក ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
មករា 20, 2017
២៤៦/១៦-សេង ហុងយាន ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 12, 2017
២៤៣/១៦-សេង ហុងយាន ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 12, 2017
២៤៥/១៦ – ខិននឺតិច អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 9, 2017
២៣៨/១៦ – អេវើរ វែល នីតធីង ខូអិលធីឌី
មករា 5, 2017
២៤៤/១៦ – លូថៃ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 4, 2017
២៤២/១៦ – ខេមបូ យូនីសូល អិលធីឌី
មករា 4, 2017
២៤០/១៦- អ៊ី-ចេង (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន
មករា 4, 2017
២៣៩/១៦ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
ធ្នូ 28, 2016
២៣៧/១៦ – ហ្សិណា-ដាយដុង (ខេមបូឌា) អេឡិចត្រូនិច
ធ្នូ 28, 2016
២៣៤/១៦ – ហ្គ្រេសហ្វូល (ខេមបូឌា) ថេកស្តាយ ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 22, 2016
២៣៦/១៦-អាយឌាល ផេស៊ីហ្វិក (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ធ្នូ 16, 2016
២២៨/១៦ – ខេមបូ ធី.ឌី.ជី
ធ្នូ 12, 2016
២៣០/១៦ – វ៉ា ឡុង (ខេមបូឌា) អៅសូល អ៊ិនដាសស្ទ្រី
វិច្ឆិកា 24, 2016
២២៩/១៦ – អ៊ូ ថុង អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 24, 2016
២២៤/១៦ – កាស៊ីណូកោះមាស និង សណ្ឋាគារ
វិច្ឆិកា 23, 2016
២២៣/១៦-យូនីកតា ថេកណឡជី (ខេមបូឌា)
វិច្ឆិកា 22, 2016
២២៧/១៦ – អេវើរ៉ៃ ថេកស្តាយ ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 21, 2016
២២៦/១៦ – វីកកូ ហ៊ែនបែក (ខេមបូឌា) អ៊ិនដាស្រ្ទៀល ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 21, 2016
២២៥/១៦ – ជីន យី ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 21, 2016
២២០/១៦ – អេស អិល ហ្គាមេន ប្រូសេសស៊ីង (ខេមបូឌា) ២
វិច្ឆិកា 8, 2016
២២២/១៦ – ហ្វូហួ
តុលា 26, 2016
២២១/១៦ – លី ឡាយ ស៊ី
តុលា 26, 2016
២១៩/១៦-យូ.ឌី.អេស ហ្គាមេន
តុលា 20, 2016
២១៣/១៦ – ស៊ី.ភី ខេមបូឌា
តុលា 13, 2016
២១៧/១៦ – ឥណ្ឌូចិន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
តុលា 12, 2016
២១៨/១៦ – បូវឃើរ ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី (ខេមបូឌា) ខមភេនី លីមីធីត
តុលា 11, 2016
២១៤/១៦ – ដុងឌូ ថេកស្តាយ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 28, 2016
២០៩/១៦ -ហ៊ឹង ជីង ថេកស្តាយ ហ្វេកធើរី
កញ្ញា 22, 2016
២០២/១៦ – ម៉ីរ៉េ អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 20, 2016
២១២/១៦ – ហ្កាបបូថេក ត្រេឌីង ខមភេនី លីមីធីត
កញ្ញា 16, 2016
២១៦/១៦-ស្ព្រីង ស្តារ (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 16, 2016
២១០/១៦ – ហ្រ្គេត អននើរ ថេកស្តាយ ហ្វេកធើរី លីមីធីត
កញ្ញា 15, 2016
១៩៧/១៦ – ស៊ីន ជីធាន (ខេមបូឌា)
កញ្ញា 15, 2016
១៩០/១៦ – ថប ស៊ីលវើរ លីមីធីត
កញ្ញា 14, 2016
២០១/១៦-អ៊ីធើនិធី គ្លូប៊ល ស្ព័តធីង (ខេមបូឌា) ខូអិលធិឌី
កញ្ញា 14, 2016
១៩២/១៦ – អរិន មេនូហ្វេកធឺរីង (ខ្មែរ) ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 13, 2016
២០៤/១៦ – វ៉ូណាមមី (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន
កញ្ញា 13, 2016
២០៦/១៦ – ខូសម៉ូ តិចស្តាយ ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 12, 2016
២០៣/១៦-អ៊ិនឃ្យុង វ៉ុនដាង អឹភែរឹល ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 12, 2016
១៨៩/១៦ – យាំង ដុង ១
កញ្ញា 6, 2016
១៩១/១៦ – អ៊ីខូ បេស ហ្វេកធើរី
កញ្ញា 1, 2016
១៧៦/១៦ – ហ្គ្រេសហ្វូល (ខេមបូឌា) ថេកស្តាយ ខូអិលធីឌី
សីហា 31, 2016
១៨៨/១៦ – ហ្គ្រីន សាំមីត (ខេមបូឌា) លីមីធីត
សីហា 31, 2016
១៨៧/១៦ – ហ្វឺស ហ្គាវ័ន្ត អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
សីហា 31, 2016
១៨៤/១៦ – ឃ្វីនធ៍ មេជើរ អ៊ីនដាសស្ទ្រៀល ខូអិលធីឌី
សីហា 30, 2016
១៩៤/១៦ – រីយីងស៊ូ ហ្វេកធើរី (ខេមបូឌា)
សីហា 26, 2016
១៧៩/១៦ – ដាលី ហ្គាម៉ិន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
សីហា 25, 2016
១៨៣/១៦ – យីដា មេនូហ្វេកឆឺរើ ខូអិលធីឌី
សីហា 24, 2016
១៧០/១៦ – ចាយូ (ខេមបូឌា) អឹមភែរីល មេនូហ្វេកឆឺរីង ខូអិលធីឌី
សីហា 23, 2016
១៨២/១៦-យីដា មេនូហ្វេកឆឺរើ ខូអិលធីឌី
សីហា 23, 2016
១៧៨/១៦ – យូប៊ីន សឺវីស ខូអិលធីឌី
សីហា 18, 2016
១៧៧/១៦ – ជី អេច អាយ ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
សីហា 18, 2016
១៧២/១៦ – អាយសោន ខេប៊ល ខេមបូ ខូអិលធីឌី
សីហា 18, 2016
១៨៥/១៦ – តុង ឆៃ ហ្វេស្សិន តិចតូលូជី អិលធីឌី
សីហា 18, 2016
១៧៤/១៦ – អេ ឃីន ថិច ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
សីហា 17, 2016
១៧១/១៦ – ជេវើលីន ខូអិលធីឌី
សីហា 16, 2016
១៨០/១៦ – ស៊ីម៉ង់ត៍ កម្ពុជា ចក្រីទីង
សីហា 16, 2016
១៨១/១៦ – អ៊ូ ថុង អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ខូ អិលធីឌី
សីហា 12, 2016
១៦៩/១៦-ម៉នីង គ្លរី ហ្គាមេន អ៊ីនធើប្រាយ ខូអិលធីឌី
សីហា 11, 2016
១៦៤/១៦ – ឌីនហាន អេនធើប្រាយ
សីហា 10, 2016
១៧៥/១៦- ដេនីម ខនសិប ខូអិលធីឌី
សីហា 9, 2016
១៦៨/១៦ – វ៉ាយ វី ភី ត្រេឌីង ខូអិលធីឌី
សីហា 9, 2016
១៥៦/១៦-ឃីង ហ្វឺស អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល ខូអិលធីឌី
សីហា 5, 2016
១៤៣/១៦ – អាយខេ អឹភែរឹល ខូអិលធីឌី
សីហា 4, 2016
១៥៩/១៦ – ប៉ាស៊ីហ្វីក អឹភើរឹល ខូអិលធីឌី
សីហា 3, 2016
១៦៥/១៦ – ខេមបូឌាន សាន់រ៉ាយ៍ ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
សីហា 2, 2016
១៤១/១៦ – យី ដា មេនូហ្វេកឆឺរើ ខូអិលធីឌី
សីហា 1, 2016
១៤០/១៦ – សាលាអន្តរជាតិភ្នំពេញ
សីហា 1, 2016
១៤២/១៦ – ហ្សិណា ដាយដុង (ខេមបូឌា) អេឡិចត្រូនិច ខូអិលធីឌី
កក្កដា 28, 2016
១៦២/១៦ – យ៉ុងស៊ី (ខេមបូឌា) ហ្គាម៉ិន
កក្កដា 28, 2016
១៥៣/១៦ – ដាយ យ៉ាំង ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី
កក្កដា 27, 2016
១៥០/១៦ – ស្កាយណាយ អ៊ិនធើណេសិនណល ខូ អិលធីឌី
កក្កដា 26, 2016
១៥១/១៦ – យ៉ាំង អ៊ិននើរ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កក្កដា 22, 2016
១៦៦/១៦ – អ៊ែរ៉ូសហ្វ សាំមីត ហ្វូតវែរ ខូអិលធីឌី
កក្កដា 22, 2016
១៣៣/១៦ – នីចធី អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កក្កដា 22, 2016
១៤៤/១៦ – ណាហ្គាភីស ខបភើរេសិន លីមីតធីត
កក្កដា 21, 2016
១៤៧/១៦ – ស៊ីន ជីធាន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កក្កដា 21, 2016
១៦០/១៦ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ ខូអិលធីឌី
កក្កដា 19, 2016
១៣៦/១៦ – ជុង ហ្វៃ នីតវៀរ អេហ្វធីវាយ អិលធីឌី
កក្កដា 19, 2016
១៤៨/១៦ – រ៉ូយ៉ាល់ ក្រោនថិក អ៊ីនធើណេសិនណល អ៊ីន
កក្កដា 18, 2016
១៤៥/១៦ – ដាលី ហ្គាម៉ិន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) លីមីធីត
កក្កដា 18, 2016
១៤៦/១៦ – វ៉ាន់លីន ហ្យុងហេង (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី ខូអិលធីឌី
កក្កដា 15, 2016
១៣៥/១៦ – អ៊ូ ថុង អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ខូអិលធីឌី
កក្កដា 14, 2016
១៣១/១៦ – យ៉កម៉ាស (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន អិមអេហ្វជី
កក្កដា 14, 2016
១៣៩/១៦ – ខេមបូ យូនីសូល អិលធីឌី
កក្កដា 11, 2016
១៥៧/១៦ – ស្កាយឡាញ អឹភែរឹល ខូអិលធីឌី
កក្កដា 4, 2016
១១៧/១៦ – អ៊ឹម ភី អេ អ៊ិនធើណេស្យុនណល់ លីមីធីត
មិថុនា 30, 2016
១១៥/១៦ – ស្រាបៀរកម្ពុជា ខេមប្រ៊ូវ
មិថុនា 30, 2016
១៣៤/១៦ – គីន តាយ ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
មិថុនា 29, 2016
១៣០/១៦ – ខេម តេកាង ស្ព័តថេក ខូអិលធីឌី
មិថុនា 28, 2016
១២៨/១៦ – សេង ហុង យាន អ៊ីមប្រយឌើរី ខូអិលធីឌី
មិថុនា 27, 2016
១២៦/១៦ – លាន ហាវ ហ្គាមេន
មិថុនា 27, 2016
១២១/១៦ – វ៉ាឡុង (ខេមបូឌា) អៅសូល អ៊ិនដាសស្ទ្រី អិលធីឌី
មិថុនា 23, 2016
១១៨/១៦ – អ៊ី-ចេង (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន
មិថុនា 23, 2016
១១៦/១៦ – យ៉ុង ស៊ីង
មិថុនា 22, 2016
១១៣/១៦ – យូឌីអេស ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
មិថុនា 21, 2016
១២៩/១៦-ក្លូប័ល អាប៉ារែល លីមីធីត
មិថុនា 15, 2016
១០៩/១៦ – ហ៊ើ ចាយ ហ្គាមិន ខូអិលធីឌី
មិថុនា 13, 2016
០៩៨/១៦ – គ្រីស្តាល់ ម៉ាទីន (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
មិថុនា 10, 2016
០៩៧/១៦-បេស សស (ខេមបូឌា) ហ្វេកធើរី អិលធីឌី
មិថុនា 10, 2016
១០៨/១៦- អេហ្វ ស៊ី អេហ្វ & អ៊ីនសេ្ពកសិន
មិថុនា 3, 2016
១០៥/១៦ – ស៊ាវគិញ ហ្គាមេន (អឹមអេហ្វជី) អិលធីឌី
មិថុនា 2, 2016
០៧៩/១៦ – ប៊្រីធីស អឹមើរិខិន ថឹប៊ែកខូ (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ឧសភា 27, 2016
០៩៦/១៦ – តាក សាន់ អេនធើប្រាយ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ឧសភា 26, 2016
០៩៤/១៦ – អេវើរ វែល នីតធីង
ឧសភា 25, 2016
១១០/១៦ – ញូ អាកឃីត ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី លីមីតធីត
ឧសភា 25, 2016
០៩១/១៦ – អឹម វ៉េ កាត់ដេរអន្តរជាតិ លីមីធីត (សាខាទី៣)
ឧសភា 17, 2016
០៧៨/១៦ – ហ្វូមី (ខេមបូឌា) អ៊ីមផត អិចផត
ឧសភា 17, 2016
១០២/១៦ – អ៊ូថុង អភិវឌ្ឍន៍ (កម្ពុជា)
ឧសភា 17, 2016
០៩២/១៦ – ដា រ៉ុង ព្រីនធីង & អ៊ីមប្រយឌើរី ខូអិលធីឌី
ឧសភា 12, 2016
០៩៥/១៦ – ប៊ីល អាប់ (ខេមបូឌា) មេនូហ្វេកឈ័ររីង អិលធីឌី
ឧសភា 11, 2016
០៩០/១៦ – សួរ៍ សឹកសេស (ខេមបូឌា) អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល ខូអិលធីឌី
ឧសភា 10, 2016
០៨១/១៦ – ជូហ៊ួយ ហ្វូតវែ ខូ អិលធីឌី
ឧសភា 10, 2016
០៩៣/១៦ – ខេម វើណា ហ្វេសិន ខូអិលធីឌី
ឧសភា 10, 2016
០៨៨/១៦ – អឹម វ៉េ កាត់ដេរអន្តរជាតិ លីមីធីត (សាខាទី១)
ឧសភា 6, 2016
០៨៩/១៦ – ខិនធីញូអឺស ឡាក់គី (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ឧសភា 2, 2016
០៧៦/១៦ – ស្តារឡៃថ៍ អឹភែរឹល មេនូហ្វេកឆឺរីង ខូអិលធីឌី
មេសា 27, 2016
០៨០/១៦ – យូប៊ីន សឺវីស ខូអិលធីឌី
មេសា 26, 2016
០៧១/១៦ – ខេមបូ ខូថប អិលធីឌី
មេសា 25, 2016
០៧២/១៦ – ស៊ាវ គីញ ហ្គាមែន (អិម អិហ្វ យី)
មេសា 22, 2016
០៨៥/១៦ – ហុងសេន ថេកស្តាយ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មេសា 22, 2016
០៦៧/១៦ – ខេមបូ យ៉ុន ស៊ីង ហ្គាម៉ិន
មេសា 21, 2016
០៦៦/១៦ – ហ្គាឡី គ្លូប៊ល (ខេមបូឌា)
មេសា 19, 2016
០៦៤/១៦ – អិម អេច បាយអូ អេនើជី
មេសា 19, 2016
០៦៨/១៦ – ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ សៀមរាប (CAMS)
មេសា 18, 2016
០៤០/១៦ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ
មេសា 1, 2016
០៤២/១៦ – វីតូរីយ៉ា អង្គរ ខមភេនី លីមីធីត (សណ្ឋាគារ វីតូរីយ៉ា អង្គរ)
មីនា 31, 2016
០៥៧/១៦ – លីដវីន ស៊ូ (ខេមបូឌា)
មីនា 31, 2016
០៦៥/១៦ – អេឃីនថិច ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
មីនា 30, 2016
០៥៨/១៦ – ហ្គ្រេត អននើរ ថេកស្តាយ ហ្វេកធើរី លីមីធីត
មីនា 30, 2016
០៧៤/១៦ – ជី អេច អាយ ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
មីនា 29, 2016
០៦០/១៦ – ចក ជេ ដាប់បែលយូ ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 29, 2016
០៦២/១៦ – ឌី វ៉ាយ តិច ខេម ខូអិលធីឌី
មីនា 22, 2016
០៥៥/១៦ – ថុង ខាង (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 22, 2016
០២៩/១៦ – ហ្រ្គេត អននើរ ថេកស្តាយ ហ្វេកធើរី លីមីធីត
មីនា 22, 2016
០៥១/១៦ – ញូ អាកឃីត ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី លីមីធីត
មីនា 21, 2016
០៤៧/១៦ – ឌីន ហាន អេនធើប្រាយ
មីនា 17, 2016
០៣៧/១៦ – គ័ន ថេក (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន លីមីធីត
មីនា 17, 2016
០៥២/១៦ – ខេម វើណា ហ្វេសិន ខូអិលធីឌី
មីនា 17, 2016
០៥០/១៦ – យូ ឌី អេស ហ្គាមេន
មីនា 16, 2016
០៤៤/១៦ – ហ្សិណា ដាយដុង (ខេមបូឌា) អេឡិចត្រូនិច
មីនា 15, 2016
០៣៨/១៦ – កៅថេក ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
មីនា 15, 2016
០៣១/១៦ – ហូ ស៊ីន តាយ លីមីធីត
មីនា 14, 2016
០៤៣/១៦ – ធី & ខេ ហ្គាមេន អ៊ិនដាស្ទ្រី ២
មីនា 11, 2016
០៤១/១៦ – សាន់ បេស ហ្គាមេន
មីនា 11, 2016
០០៥/១៦ – វ៉ាយអិលធី អ៊ិនធើណេសិនណល
មីនា 11, 2016
០១០/១៦ – ខេម វើណា ហ្វេសិន ខូ អិលធីឌី
មីនា 10, 2016
០០៦/១៦ – ខេម វើណា ហ្វេសិន ខូ អិលធីឌី
មីនា 10, 2016
០៣៩/១៦ – ខេមបូ យ៉ុន ស៊ីង ហ្គាម៉ិន
មីនា 10, 2016
០៣២/១៦ – អ៊ីធើនិធី ក្លូប៊ល ស្ព័តធីង (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 10, 2016
០២៧/១៦ – ហុងកុង វីនហ៊្វែរ ហ្គាមេន ខេមបូឌា អិលធីឌី
មីនា 4, 2016
០៤៩/១៦ – ហុងសេន ថេកស្តាយ (ខេមបូឌា)
មីនា 3, 2016
០៣៤/១៦ – រោងចក្រ គុយទាវ អ៊ូថុង
មីនា 3, 2016
០៤៥/១៦-ក្លូប័ល អាប៉ារែល លីមីធីត
កុម្ភៈ 26, 2016
០៤៦/១៦ – ជីន យី ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 26, 2016
០២០/១៦ – ជី-ហ្វម៉ូស (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 25, 2016
០២៦/១៦ – អេហ្វ ស៊ី អេហ្វ អ៊ិនស្ពេកសិន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
កុម្ភៈ 24, 2016
០២៨/១៦ – កំចាយមារ ត្រេឌីង (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
កុម្ភៈ 24, 2016
០១៩/១៦ – ជេវើលីន ខូ អិលធីឌី
កុម្ភៈ 23, 2016
០១២/១៦ – ស្រាបៀរកម្ពុជា ខេមប្រ៊ូវ
កុម្ភៈ 19, 2016
០២៣/១៦ – ខេមបូ ខូថប អិលធីឌី
កុម្ភៈ 18, 2016
០០៧/១៦ – ហូ ស៊ីន តាយ លីមីធីត
កុម្ភៈ 18, 2016
០២២/១៦ – អាត់តាខឹស (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន
កុម្ភៈ 17, 2016
០១៧/១៦ – ធី & ខេ ហ្គាមេន អ៊ីនដាស្រ្ទី (២)
កុម្ភៈ 17, 2016
០១៤/១៦ – ហុងសេន ថេកស្ថាយ (ខេមបូឌា)
កុម្ភៈ 16, 2016
០១៨/១៦ – ខេម ផេភើរ អ៊ិនដាសស្ទ្រី អិលធីឌី
កុម្ភៈ 15, 2016
០១៣/១៦ – ដាយយ៉ាំង (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 12, 2016
០០២/១៦ – គ័ន ថេក (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន លីមីធីត
កុម្ភៈ 12, 2016
០១៥/១៦ – អ៊ិនចៀ ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 10, 2016
៣៣៨/១៥ – ហ្វូខឹស ម៉េត (ខេមបូឌា) លេឌើ ហ្គូដ មេនូហ្វេឆឺរីង លីមីធីត
កុម្ភៈ 8, 2016
០០៨/១៦ – វ៉ា ឡុង (ខេមបូឌា) អៅសូល អ៊ិនដាសស្ទ្រី អិលធីឌី
កុម្ភៈ 5, 2016
០០៤/១៦ – ខេន ស្ព័ត ស៊ូ ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 2, 2016
០២១/១៦ – ស្តារឡៃថ៍ អឹភែរឹល មេនូហ្វេកឆឺរីង
មករា 29, 2016
០០១/១៦ – ស្រ្តង ហែលធ៍ អ៊ិនធើណេសិនណល លីមីធីត
មករា 28, 2016
០១៦/១៦-អ៊ែដ្យាយ៍ ស្វេតថឺ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 26, 2016
៣៣៦/១៥ – គូវ៉ាហារ៉ា (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 25, 2016
៣២៨/១៥ – ហ្គ្រេត អននើរ ថេកស្តាយ
មករា 21, 2016
៣៣៣/១៥ – យាន ដា រ៉ុង ហ្វុង (ខេមបូឌា) ថេកស្តាយ
មករា 20, 2016
៣២៥/១៥ – ខេមបូឌា ហ៊យហ៊្វូ ហ្គាមិន & ឃ្នឹតធីង ខូអិលធីឌី
មករា 20, 2016
៣២៣/១៥ – អេ អេន ជេ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 20, 2016
៣៣០/១៥ – គីន តាយ ហ្គាមិន
មករា 15, 2016
៣៣៧/១៥ – អ៊ែដ្យាយ៍ ស្វេតថឺ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មករា 14, 2016
៣២៩/១៥ – វ៉ៃ ស៊ិន ២ (Orange Trading (Cam) Co., Ltd)
មករា 14, 2016
៣២៦/១៥ – Ren Heng Garment Co., Ltd
មករា 13, 2016
៣២០/១៥ – ខនប្រេស ហូលឌីង (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី អិលធីឌី
មករា 8, 2016
៣១៨/១៥ – យេផេន រ៉ក អេស អ៊ី អេ (ភ្នំពេញ) ខូអិលធីឌី
មករា 6, 2016
២៨៦/១៥ – ខេធីស៊ី ខេបប៊ូល ខូអិលធីឌី
មករា 6, 2016
២៧៣/១៥ – វីតូរីយ៉ា អង្គរ ខមភេនី លីមីធីត
ធ្នូ 30, 2015
៣១៤/១៥- ក្លូប័ល អាប៉ារែល លីមីធីត
ធ្នូ 30, 2015
៣០៦/១៥ – ស្យុង យិន (ខេមបូឌា) ប៊ី ថិកស្ថាយ៍
ធ្នូ 30, 2015
៣០០/១៥ – វីតូរីយ៉ា អង្គរ ខមភេនី លីមីធីត
ធ្នូ 30, 2015
២៩៧/១៥ – ហុង សេន ថេកស្ថាយ (ខេមបូឌា)
ធ្នូ 30, 2015
២៩៥/១៥ – ហ្គ្រេត អននើរ ថេកស្តាយ
ធ្នូ 30, 2015
៣១២/១៥ – កំចាយមារ ត្រេឌីង (កម្ពុជា) ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 29, 2015
៣០៣/១៥ – ហ្វាយ ស្តារ ខនថិន ហ្គាមិន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ធ្នូ 29, 2015
២៩៦/១៥ – អ៊ឹម ភី អេ អ៊ិនធើណេស្យុនណល់ អិលធីឌី
ធ្នូ 29, 2015
២៩១/១៥ – ធី និង ខេ ២
ធ្នូ 28, 2015
៣១៥/១៥ – ឈឹង យៀ អ៊ិនធើប្រាយ ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 25, 2015
៣០៧/១៥ – ញូ អាកឃីត ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី លីមីធីត
ធ្នូ 25, 2015
៣០៥/១៥ – ស៊ី ដាប់ប៊ែលយូ ខេ អេជ ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
ធ្នូ 24, 2015
៣២៤/១៥ – អ៊ី ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 23, 2015
៣១៧/១៥ – ស៊ុយ យ៉ាត (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 23, 2015
២៨៩/១៥ – អឹម វ៉េ កាត់ដេរ អន្តរជាតិ សាខាកំពង់ឆ្នាំង
ធ្នូ 22, 2015
២៨៥/១៥ – តេង ស៊ុន លីមីធីត
ធ្នូ 22, 2015
២៩២/១៥ – ជេវើលីន ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 21, 2015
២៨៧/១៥ – គ័នថេក (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន លីមីធីត
ធ្នូ 21, 2015
៣២១/១៥-លីដវីន ស៊ូ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 18, 2015
៣០៩/១៥ – វ៉ូណាមី (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 18, 2015
២៧៨/១៥ – អេស អិល ហ្គាមេន ប្រូសេសស៊ីង (ខេមបូឌា)
ធ្នូ 18, 2015
២៩៣/១៥ – សាន ហ្វេង ខេមបូឌា ខមភេនី លីមីធីត
ធ្នូ 17, 2015
២៨៤/១៥ – មេរីឌាន ហ្វេសិន ខេមបូឌា លីមីធីត
ធ្នូ 17, 2015
២៨១/១៥ – កាពីតូល ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 17, 2015
៣០២/១៥ – សេរី (ខេមបូឌា) ហ្គាមិន ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 15, 2015
៣០១/១៥ – យូនីហ្វម អេន សកស៍ អ៊ឹមអេហ្វជី (ខេមបូឌា) ឬ យូអេសអ៊ឹម
ធ្នូ 15, 2015
២៧៩/១៥ – ជីនវីន អ៊ិនដាសស្ទ្រី ខេមបូឌា (ជីនវីន ២)
ធ្នូ 15, 2015
៣១៩/១៥ – វីននី ហ្វេសិន ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 9, 2015
២៨៣/១៥ – អឹម វ៉េ កាត់ដេរ អន្តរជាតិ (សាខាទី១ និងទី៣)
ធ្នូ 9, 2015
២៩០/១៥ – ហ្រ្គេត អននើរ ថេកស្ថាយ
ធ្នូ 8, 2015
២៨២/១៥ – វ៉ាយ វី ភី ត្រេឌីង ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 8, 2015
២៦៤/១៥ – កាពីតូល ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 7, 2015
២៩៤/១៥ – ហ្វូខឹស មេត (ខេមបូឌា) លើឌើ ហ្គូដ មេនូហ្វេកឆឺរីង លីមីធីត
ធ្នូ 4, 2015
២៧៧/១៥ – វ៉ូណាមី (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
ធ្នូ 2, 2015
២៧៤/១៥ – ខេមបូ ខូថប
ធ្នូ 1, 2015
២៧១/១៥ – អេហ្វស៊ីអេហ្វ អ៊ិនស្ពេកសិន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 27, 2015
២៧៦/១៥ – មិត្តភាព ហ្គាមិន
វិច្ឆិកា 20, 2015
២៧០/១៥ – យូ ឌី អេស
វិច្ឆិកា 13, 2015
២៦៥/១៥ – ស្មាត អាស្យាតា ខូអិលធីឌី
វិច្ឆិកា 12, 2015
២៦៩/១៥ – អ៊ឹម វ៉េ កាត់ដេរអន្តរជាតិ សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
វិច្ឆិកា 12, 2015
២៦៨/១៥ – ហ៊ុង តាក ហ្គាមេន
វិច្ឆិកា 11, 2015
២៦៧/១៥ – សាន ហ្វេង (ខេមបូឌា) ខមភេនី លីមីធីត
វិច្ឆិកា 11, 2015
២៥៧/១៥ – ខេមបូ យ៉ុន ស៊ីង ហ្គាម៉ិន
វិច្ឆិកា 2, 2015
២៥៥/១៥ – ហ្គ្រេត អននើរ ថេកស្តាយ ហ្វេកធើរី លីមីធីត
តុលា 28, 2015
២៦៦/១៥ – ស៊ីន ហុង យ៉ាង ហ្វើនីឈ័រ
តុលា 28, 2015
២៦២/១៥ – ហ្វូខឹស មេត (ខេមបូឌា) លេឌើ ហ្គូដ មេនូហ្វេកឆឺរីង លីមីធីត
តុលា 26, 2015
២៥១/១៥ – វ៉ៃ ហ៊្វុល ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
តុលា 26, 2015
២៥៩/១៥ – ខេម ហ្វអេវើ
តុលា 20, 2015
២៤៨/១៥ – សាន់រ៉ាយស៍ ព្រីនធីង & អ៊ឹមប្រយឌើរី
តុលា 20, 2015
១៦២/១៥ និង ២១៤/១៥ – ស្នាមញញឹមអង្គរ (សៀមរាប (ខេមបូឌា) ភើហ្វមមេនស៍ អេន អាតអ៊ិនវេសមេន)
តុលា 20, 2015
២៤៦/១៥ – ណូបែល អឹភែរឹល
តុលា 9, 2015
២៥០/១៥ – អិល អិល អេស ព្រីនធីង
តុលា 2, 2015
២៥៨/១៥ – ប៊្លូម ហ្វៀល (ខេមបូឌា) នីតធើរ
កញ្ញា 30, 2015
២៤៧/១៥ – អ៊ិន ហាន ស៊ុង ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 30, 2015
២៣៩/១៥ – ខេមបូ ខូថប
កញ្ញា 29, 2015
២២៩/១៥ – រីជេន ហ្វូតវែរ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 28, 2015
២៤៤/១៥ -ញូ អាកឃីត ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី លីមីតធីត
កញ្ញា 25, 2015
២៤២/១៥ – ប្ល៊ូមហ្វៀល (ខេមបូឌា) នីតធើរ
កញ្ញា 23, 2015
២៤០/១៥ – វ៉ូណាមមី (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន
កញ្ញា 23, 2015
២៣៦/១៥ – ជីន យី ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
កញ្ញា 23, 2015
២៣០/១៥ – ស៊ិចផ្លាស់ អ៊ិនដាសស្រ្ទី ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 23, 2015
២៣៥/១៥ – គីន តាយ ហ្គាមេន
កញ្ញា 22, 2015
២០៩/១៥ – ស៊ីអឹមស៊ីដាប់បេលយូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
កញ្ញា 21, 2015
២២៦/១៥ – ប៊ីយូធីហ្វូល វីនដូ អេនធើប្រាយ (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
កញ្ញា 18, 2015
២៣៣/១៥ – ជីមលី (ខេមបូឌា) ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
កញ្ញា 17, 2015
២២៧/១៥ – វ៉ូណាមមី (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 11, 2015
២២០/១៥ – ខូភ្យូស (ខេមបូឌា) អ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិន
កញ្ញា 11, 2015
២១៣/១៥ – ជីអន្តរជាតិផ្កាយប្រាំកម្ពុជា
កញ្ញា 11, 2015
២៣៨/១៥ – អង្គរ ហេរ៉ូ អ៊ីនដាសស្ទ្រី
កញ្ញា 10, 2015
២២៤/១៥ – អេឃីនថិច ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
កញ្ញា 8, 2015
២០៨/១៥ – វីននី ហ្វេសិន
កញ្ញា 8, 2015
២២៣/១៥ – ហ្គូលដិន ហ៊ីង (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន
កញ្ញា 7, 2015
២២២/១៥ – នីច-ធី អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កញ្ញា 7, 2015
២៣២/១៥ – ប៊្លូម ហ្វៀល (ខេមបូឌា) នីតធើរ
កញ្ញា 4, 2015
២១១/១៥ – ហ្វាយស្តារ ខតថិន ហ្គាមិន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
កញ្ញា 4, 2015
២០០/១៥ – ខេមបូឌា អ៊ែរផត មែនីជ្ជមែន សឺវីស
កញ្ញា 2, 2015
២១០/១៥ – ជីន យី ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
សីហា 28, 2015
២០៧/១៥ – សេនធ័រ វើលដ៍ ហ្គាម៉ិន
សីហា 27, 2015
២០១/១៥ – ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ (ខេមបូឌា អ៊ែរផត មែនីជ្ជមែន សឺវីស)
សីហា 26, 2015
២០៦/១៥ – ភ័រហ្វិក គ្រោស៏ ប្រាយវេត ខូអិលធីឌី
សីហា 25, 2015
១៩២/១៥ – អ៊ី ហ្គាមេន
សីហា 21, 2015
១៧៦/១៥ – អេ អេន ជេ (ខេមបូឌា)
សីហា 20, 2015
១៩១/១៥ – ហ្សិណា-ដាយដុង (ខេមបូឌា) អេឡិចត្រូនិច
សីហា 18, 2015
១៨៧/១៥ – លីដា នីតធីង (ខេមបូឌា)
សីហា 18, 2015
១៩៩/១៥ – អេស អេច អ៊ិនធើណេសិនណល
សីហា 18, 2015
១៧៧/១៥ – ហ្វេសសិន កាហ្វេយូរី
សីហា 18, 2015
១៩៧/១៥ – គ័ន ថេក (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន លីមីតធីត
សីហា 17, 2015
១៩៦/១៥ – ឡុង លីដ (ខេមបូឌា)
សីហា 17, 2015
១៨០/១៥ – ហ្វាយ ស្តារ ខតថិន ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
សីហា 17, 2015
២១៥/១៥ -វ៉ៃ ស៊ិន ២
សីហា 15, 2015
១៩៤/១៥ – ហ្វឺស ហ្គាវ័ន្ត អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
សីហា 14, 2015
១៥២/១៥ – ជី ៤ អេស ស៊ីឃ្យូរីធី សឺវីស (ខេមបូឌា) អិលធីឌី
សីហា 13, 2015
១៩៥/១៥ – សិន តៃ ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
សីហា 12, 2015
១៨៩/១៥ – វ៉ៃ ស៊ិន ២
សីហា 12, 2015
១៧៥/១៥ – ខេម ហ្វអេវើ
សីហា 11, 2015
១៦៧/១៥ – ថេន ថេក អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល
សីហា 7, 2015
២០៣/១៥ – ម៉ី រ៉េ អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
សីហា 7, 2015
២០២/១៥ – កាពីតូល ខូអិលធីឌី
សីហា 6, 2015
១៧២/១៥ – រោងចក្រផលិតស្រាបៀរកម្ពុជា
សីហា 4, 2015
១៧១/១៥ – ស៊ីម៉ង់ត៏ កម្ពុជា ចក្រីទីង
សីហា 4, 2015
១៧៣/១៥ – សុកហ្វីន ខេស៊ីឌី
កក្កដា 30, 2015
១៤៣/១៥ – ស្រាបៀរកម្ពុជា ខេមប៊្រូវ
កក្កដា 28, 2015
១៨១/១៥ – វីកកូ ហ៊ែនប៊ែក (ខេមបូឌា) អ៊ិនដាសស្រ្ទៀល ខូអិលធីឌី
កក្កដា 24, 2015
១៤៦/១៥ – អ៊ិសធើន អ៊ិនដាសស្ទ្រៀល អេនធើប្រាយ អ៊ីន
កក្កដា 23, 2015
១៣៨/១៥ – ដាប់ប៊ិលយូ អែន ឌី (ខេមបូឌា)
កក្កដា 22, 2015
១៥៤/១៥ – យូនីសាន់ ហ្គាមេន
កក្កដា 22, 2015
១៦១/១៥ – ក្រុមថែរក្សាអង្គរនៃរដ្ឋាភិបាលចិន (CSA)
កក្កដា 22, 2015
១៧៩/១៥- អេឃីនថិច ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
កក្កដា 22, 2015
១៨២/១៥ – វ៉ៃ ហ៊្វុល ហ្គាមេន
កក្កដា 21, 2015
១៥៨/១៥ – គ័នថេក (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន
កក្កដា 21, 2015
១៦៨/១៥-ហ្វាយ ស្តារ ខតថិន ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) លីមីតធីត
កក្កដា 20, 2015
១៧៨/១៥-ស៊ិច ផ្លាស់ អ៊ិនដាសស្ទ្រី ខូអិលធីឌី
កក្កដា 20, 2015
១៥៩/១៥ – វ៉ាយវីភី ត្រេឌីង ខូ អិលធីឌី
កក្កដា 18, 2015
១៣៣/១៥ – ជេឌី & តូយូស៊ីម៉ា ខូ., អិលធីឌី
កក្កដា 17, 2015
១៤៩/១៥ – ដាយ យ៉ាំង ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី
កក្កដា 17, 2015
១៤០/១៥ – ស្មាត អាស្យាតា ខូអិលធីឌី
កក្កដា 17, 2015
១៥៥/១៥ – យានហ្សី
កក្កដា 16, 2015
១៤៨/១៥ – អ៊ឹម និង វ៉េ កាត់ដេរអន្តរជាតិ (សាខាទី៣)
កក្កដា 16, 2015
១៦៦/១៥ – ស៊ីន ឡាន (ខេមបូឌា) ខមភេនី លីមីធីត
កក្កដា 16, 2015
១៤៤/១៥ – ខេមបូឌាន ហូយ ហ៊្វូ ហ្គាមេន & នីធីង ហ្វេកធើរី ខមភេនី លីមីធីត
កក្កដា 14, 2015
១៤៧/១៥ – សុង ហ្វុង
កក្កដា 13, 2015
១៣៧/១៥ – ស៊ីម៉ង់ត៏ កម្ពុជា ចក្រីទីង ហ្វេកធើរី ខូអិលធីឌី
កក្កដា 10, 2015
១៣៤/១៥ – សាន់ ហ្គ្រេស ស្ព័ត (ខេមបូឌា)
កក្កដា 9, 2015
១៥៦/១៥ – ជេនើរេសិន អ៊ិនធើណេសិនណល
កក្កដា 9, 2015
១៣៥/១៥ – អ៊ីហ្គាមេន ខូអិលធីឌី
កក្កដា 7, 2015
១៥១/១៥ – រីជេន ហ៊្វូតវែរ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
កក្កដា 6, 2015
២០៥/១៥ – អ៊ែដ្យាយល៍ ស្វេតថឺ (ខេមបូឌា)
កក្កដា 4, 2015
១៤១/១៥ – ខេមបូឌាន ហយ ហ្វូ ហ្គាមេន និងនិតធីង ហ្វេកធើរី ខមភេនី លីមីធីត
កក្កដា 2, 2015
១២៨/១៥ – អ៊ី ចេង (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន
មិថុនា 30, 2015
១៤៥/១៥ – អេ & ជេ ខាតធើរ (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មិថុនា 29, 2015
១៣២/១៥-ខេមបូឌាន ហ៊ែនលីហ្វ ប្រដាក់
មិថុនា 26, 2015
១២៦/១៥ – ខូវ ផល្លាបុត្រ អ៊ិនដាសស្រ្ទី (ខេ ភី អាយ)
មិថុនា 26, 2015
១២១/១៥ – រ៉ូយ៉ាល់ ក្រោនថិក អ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ីន
មិថុនា 25, 2015
១៣១/១៥ – សេនធ័រ វើលដ៍ ហ្គាម៉ិន
មិថុនា 24, 2015
១២៤/១៥ – ស៊ីដ ១៥៣ (ខេមបូឌា)
មិថុនា 24, 2015
១១៧/១៥ – ញូ គ្លរី ប៊ែក និងឡាក់ហ្គីដ្យ (ខេមបូឌា)
មិថុនា 23, 2015
១១៦/១៥ – ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាប
មិថុនា 23, 2015
១២៩/១៥ – វេងហួរ ហ្គាមេន ខូ អិលធីឌី
មិថុនា 22, 2015
១០៩/១៥ – ហុង ស៊ុន ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
មិថុនា 22, 2015
១២០/១៥ – ភ័រហ្វិក គ្រោស៍ ប្រាយវេត ខូអិលធីឌី
មិថុនា 19, 2015
១០៨/១៥ – គ័នថេក (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន
មិថុនា 15, 2015
១២៥/១៥ -ដាយដេន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មិថុនា 15, 2015
១០៥/១៥ – ឃែនធើរេន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា)
មិថុនា 15, 2015
១១៥/១៥ – តេហ្វូ អាំប្រឡា (តេ ហ្វូ អាំប្រេឡឺ)
មិថុនា 12, 2015
១០៤/១៥ – អានកូ
មិថុនា 12, 2015
១១១/១៥ និង១១៨/១៥-ធាន យ៉ាន អ៊ីនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ហ្វេសិន
មិថុនា 11, 2015
១១៩/១៥ – វ៉ូណាមមី (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន
មិថុនា 11, 2015
១១២/១៥ – ស្យ៊ូអាន ហ្វាង ហ្គាម៉ិន ហ្វេកឆើរី
មិថុនា 10, 2015
១០០/១៥ – ជុង ហ្វៃ នីតវៀរ អេហ្វធីវ៉ាយ
មិថុនា 5, 2015
១០២/១៥ – អ សម្បត្តិ ត្រេឌីង (កម្ពុជា)
មិថុនា 5, 2015
០៩៩/១៥ – សិន តៃ ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មិថុនា 4, 2015
១០៧/១៥ – ស៊ី អិន ប្រសស្ពើរើស ហ្គាមេន ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី
មិថុនា 3, 2015
១០១/១៥ – ឈេហ្វរ៉ុន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មិថុនា 2, 2015
០៩៨/១៥ – រ៉ូយ៉ាល់ ខេមបូឌាន លីម៉ូស៊ីន សឺវីស ខូ អិលធីឌី
មិថុនា 1, 2015
១០៣/១៥ – តេង ស៊ុន លីមីធីត
ឧសភា 29, 2015
០៩៦/១៥ – ចាងកៃ ព្រីនធីង ខូ អិលធីឌី
ឧសភា 29, 2015
១២២/១៥ – អ៊ឹម វ៉េ កាត់ដេរអន្តរជាតិ (សាខាទី ១ និងទី ៣)
ឧសភា 28, 2015
០៩៧/១៥ – យូ ឌី អេស ហ្គាមេន
ឧសភា 27, 2015
០៩៥/១៥ -ខេ ធី ស៊ី ខេបប៊ល
ឧសភា 25, 2015
០៩២/១៥ – ស៊្យូអាន ហ្វាអាង ហ្គាមេន ហ្វេកធើរី ខូអិលធីឌី
ឧសភា 20, 2015
០៩៣/១៥ – សាន់ វែល ស៊ូ
ឧសភា 18, 2015
០៨៩/១៥ – ស៊ីវីខា អ៊ីនវ៉ែសម៉ិន ឌីវឺឡឹបម៉ិន ខូ.អិលធីឌី
ឧសភា 8, 2015
០៨៨/១៥ – ហ្រ្គេត អននើរ ថេកស្ថាយ ហ្វេកធើរី លីមីធីត
ឧសភា 7, 2015
០៧៩/១៥ – សូណង់ដូ ខូអិលធីឌី
ឧសភា 5, 2015
០៩១/១៥ – ដាប់ប៊ីលយូ អ៊ែនដ៏ ឌី (កម្ពុជា)
ឧសភា 5, 2015
០៩០/១៥ – ភ័រហ្វិក គ្រោស៍ ប្រាយវេត ខូអិលធីឌី
ឧសភា 5, 2015
០៨២/១៥ – សានដុង ហ្វរីស វូដ (ខេមបូឌា)
ឧសភា 4, 2015
០៦៣/១៥ – មេនអ៊ូ ហ្គាមេន ខូ អិលធីឌី
មេសា 30, 2015
០៧៧/១៥ – ស៊ី ភី ខេមបូឌា ចំកាត់
មេសា 29, 2015
០៨៥/១៥ – អ៊ី ចេង (ខេមបូឌា) ខបភើរេសិន
មេសា 28, 2015
០៨៣/១៥ – មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស្សា អាឡាស្កា
មេសា 28, 2015
០៧៤/១៥ – ស៊្យូ អាន ហ្វាង ហ្គាមិន ហ្វេកធើរី
មេសា 28, 2015
០៦៥/១៥ – ឃីបថប ស្ព័តធីង ហ្គូដស៍ (ខេមបូឌា)
មេសា 27, 2015
០៨៤/១៥ – ជេ អេស ឌី ថេកស្ថាយ (ខេមបូឌា)
មេសា 24, 2015
០៧៨/១៥ – សួនឧស្សាហកម្ម មេនហាតធេន
មេសា 24, 2015
០៧៦/១៥ – ហ្រ្គេនធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
មេសា 21, 2015
០៨០/១៥ – ឌី អែន អិល អាល់ធីមេត (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី
មេសា 10, 2015
០៦២/១៥ – គ្រីស្តាល់ ម៉ាទីន (ខេមបូឌា)
មេសា 6, 2015
០៧៥/១៥ -វ៉ាយថិច ហ្គាមេន (ខេមបូឌា)
មេសា 6, 2015
០៧០/១៥ – ឃែនធើរេន អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មេសា 2, 2015
០៦៦/១៥ – អ៊ឹម វ៉េ អាំងទែណាស្យូណាល់ ម៉ាញ៉ូហ្វាក់ឈើរីង អែលធីឌី (សាខាទី១)
មីនា 31, 2015
០៥៤/១៥ – អ៊ីខូ បេស ហ្វេកធើរី អិលធីឌី
មីនា 31, 2015
០៨១/១៥-ស៊ាវគិញ (អឹម អេហ្វ យី)
មីនា 30, 2015
០៧២/១៥-មេរ៉ូសាន់ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 24, 2015
០៥០/១៥ – វ៉ាន់ធីជ រីវើរ ថេកស្ថាយ ខូអិលធីឌី
មីនា 24, 2015
០៧១/១៥ – អ៊ឹម វ៉េ កាត់ដេរ អន្តរជាតិ សាខាកំពង់ឆ្នាំង
មីនា 23, 2015
០៦៨/១៥ – អេស អិល ប្រូសេសស៊ីង (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មីនា 23, 2015
០៥៨/១៥ – ជីន យី ហ្គាមេន (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 23, 2015
០៦១/១៥ – អង្គរ ហែមមើរ
មីនា 19, 2015
០៥៥/១៥ – ឌូ ហឺស្ត (ខេមបូឌា)
មីនា 19, 2015
០៥៩/១៥ – តេង ស៊ុន លីមីធីត
មីនា 17, 2015
០៤៩/១៥ – ជីនវីន អ៊ិនដាសស្រ្ទី (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
មីនា 16, 2015
០៥៣/១៥-មេរីឌាន អ៊ីនដាសស្រ្ទី ហ្គាមេន
មីនា 11, 2015
០៥២/១៥ – គ្លូប៊ល ហ្វេសិន ហ្គាមេន
មីនា 11, 2015
០១១/១៥ – ឌីកនើធី នីតធើរ លីមីធីត
មីនា 11, 2015
០៤៣/១៥ – អ៊ឹម វ៉េ អាំងទែណាស្យូណាល់ ម៉ាញ៉ូហ្វាក់ឈើរីង អែលធីឌី
មីនា 10, 2015
០៥១/១៥ – រ៉ូយ៉ាល់ ខេមបូឌា ភ្នំពេញ ហ្គោលក្លឹប
មីនា 6, 2015
០៤៤/១៥ – យីង ហ៊ី (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន
មីនា 6, 2015
០១៥/១៥ – សេឌូណូ (ខេមបូ) នីតធីង ខូអិលធីឌី
មីនា 3, 2015
០៤៥/១៥ និង ០៥៧/១៥- ខ្វាន់ទុម ខ្លូស៊ីង (ខេមបូឌា) លីមីធីត
មីនា 3, 2015
០២៦/១៥ – ស៊ាង ហ្សាន ព្រីនធីង ខូអិលធីឌី
កុម្ភៈ 27, 2015
០០៨/១៥ – រ៉ូយ៉ាល់ ខេមបូឌា ភ្នំពេញ ហ្គោលក្លឹប