Date/Time Event
Apr.01
8:30 am - 4:30 pm
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយ​វិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ និងជំនាញក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង
Arbitration Council, Phnom Penh
ខែមីនា.30
5:30 pm - 8:30 pm
មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា សហការរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ
ខែមីនា.28
8:00 am - 12:00 pm
សវនាការសំណុំរឿងលេខ០១២/២២, វិស័យកាត់ដេរ, កម្មករដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន ៤៨១ នាក់
Arbitration Council, Phnom Penh
ខែមីនា.24
8:30 am - 12:00 pm
មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សហការរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ
ខែមីនា.23
8:30 am - 12:00 pm
សវនាការសំណុំរឿងលេខ ០១១/២២, វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរណ៍ , កម្មករដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន ០៣ នាក់
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល, Phnom Penh
1 2 3 4 5 6 7 8 9