សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ប្រទេស​ស៊ុយអែត​ និងទីភ្នាក់ងារ​​សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ផ្តល់​​មូលនិធិគាំទ្រ​ដល់​ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដើម្បី​ពង្រឹងសេវាដោះស្រាយ​វិវាទការងារនៅកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ(ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០) – ថ្ងៃនេះ ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់ការ​អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ​ និងស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជា បានប្រកាសផ្តល់​ជំនួយឥតសំណង​ដល់​មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ដើម្បីពង្រឹងសេវាដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា។ ទីភ្នាក់ងារ​​សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ ដែលបាននឹងកំពុងផ្តល់ថវិកាគាំទ្រដល់    ​​​​​​​​​​​​​​   មូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ២០១៤មក បានបន្ត​ផ្តល់ជំនួយមូលនិធិថ្មីចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១លាន ៥សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ​​​សម្រាប់​រយៈពេល​ប្រាំឆ្នាំ ដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល តាម    រយៈ​ដៃគូរបស់ខ្លួនគឺ​មជ្ឈមណ្ឌល​សាមគ្គីភាពដែលជាដៃគូយូរអង្វែង​​ និងជាផ្នែកនៃគម្រោងថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា ស្ដីពីសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជា។​  ប្រទេសស៊ុយអែត ក៏បានផ្តល់​មូលនិធិគាំទ្រ​ដល់​មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល​ តាំងពីឆ្នាំ២០១៤​មកផងដែរ។ ថ្ងៃនេះ        ស្ថានទូតស៊ុតអែត បានចុះហត្ថលេខាផ្តល់មូលនិធិ​សរុបចំនួន ៥លានក្រូណា (ប្រមាណ៥៣ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងរយៈពេល​២ឆ្នាំ​ (២០២០-២០២១) ដើម្បីលើកកម្ពស់ ​ប្រព័ន្ធមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យ   …Read More>>>