ព័ត៌មាន

វេទិកាត្រីភាគីស្តីពីអនាគតនៃការដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

នៅ​ថ្ងៃទី១៣​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ មូល​និធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​​បាន​សហការ​ជា​មួយ​ក្រសួង​ការងារ​ និង​​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ និង​អង្គការ​អន្តរ​ជាតិ​ខាង​ការងារ​ (ILO) រៀប​ចំវេទិកា​ត្រី​ភាគី​ស្តីពី​អនាគត​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​​ដោយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ Raffle Le Royal ភ្នំពេញ។ វេទិកានេះ​ មាន​ការចូល​រួម​ពី​​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​​ក្នុងទំ​នាក់​ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ​​រួមមាន​ តំណាងមក​ពីក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ សហជីព សមាគមនិយោជក អ្នកបញ្ជារទិញ អាជ្ញាកណ្តាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតផងដែរ។ នៅក្នុង​វេទិកា​នេះ ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ និង​កោត​សរ​សើរ​ចំពោះ​​សមិទ្ធិផល​​ដែល​​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល​សម្រេច​បាន និងភាព​ជឿ​ជាក់​បានលើ​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយវិវាទ​ការងារ​រួម និងការ​រួមចំណែកដល់​​​ការ​លើក​កម្ពស់ទំនាក់ទំនង​វិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល១៨ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ កម្មវិធីនេះ បានផ្តល់ជាវេទិកាសម្រាប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ធ្វើ​កិច្ចសន្ទនាសង្គម និងពិភាក្សា​ទៅ​លើ​បញ្ហាចំនួន៣ សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១). ការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សរបស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​ និងមូល​និធិ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល …Read More>>>