ព័ត៌មាន

ភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិផ្តល់ជំនួយដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF) ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) បានរៀបចំពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ​ស្តីពីជំនួយឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID)​ ជូនដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល លើគម្រោងស្តីពី “ការលើកកម្ពស់​សិទ្ធិការងារ​របស់​ស្រ្តី​និង​បុរស​នៅកម្ពុជា​”។ ថ្លែងទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីប្រកាស លោកស្រី រ៉េបេកកា ប្លេក នាយិកាបេសកកម្ម (USAID) បានថ្លែងថា ថវិកាជំនួយនេះមានរយៈពេល ៣ឆ្នាំ និងជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងកម្មករនិយោជិត​ និងនិយោជក ទាំងក្នុងវិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងវិស័យដទៃទៀតជាច្រើន។ លោកស្រីលើកឡើងថា “មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជាគំរូល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករនិយោជិត និងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដែលជាកត្តាចម្បងនៃការធានាដល់ស្ថិរភាព និងការរីកលូតលាស់នៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា។” លោក អ៊ិន ខេមរា អគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានការងារ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជា

តើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាជាអ្វី? ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាគឺជាឈ្នួលការងារ ឬឈ្នួលសេវាកំរិតដោយច្បាប់ជាតិ ដែលនិយោជកត្រូវបើកឲកម្មករ និយោជិត។​ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាខុសពី “ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការរស់នៅ” ដែលមានន័យថាជាប្រាក់ចំណូលអប្បបរមា ដែលកម្មករនិយោជិតម្នាក់ និងអ្នកនៅក្រោមបន្ទុករបស់គាត់ត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់អាហារ ជម្រក និង សំលៀកបំពាក់។​ នៅកម្ពុជា ប្រាក់ឈ្នូលអប្បបរមាត្រូវបានគេចាត់ថាជា “ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ដែលត្រូវធានាដោយ ច្បាប់”។ មាត្រា ១០៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារចែងថា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បី​​ “រ៉ាប់រងកម្មករ និយោជិតគ្រប់រូបឲមានកំពស់ជីវភាពសមរម្យទៅតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស”។ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាអាចត្រូវបានកំណត់តាមកំរិតប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់សេវាប្រចាំម៉ោង ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬប្រចាំខែទាបបំផុត ហើយនៅកម្ពុជា ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាត្រូវបានគណនាតាមកំរិតកំណត់នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ និង ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់នៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការងារ (មាត្រា ១០៧)។ …Read More>>>