អាជ្ញាកណ្តាល កុយ នាម

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មេធាវីនៅ ខេអិន ការិយាល័យពិគ្រោះច្បាប់

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖ មេធាវីនៅ ខេអិន ការិយាល័យពិគ្រោះច្បាប់, មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​នៃ​មជ្ឈត្ត​ការ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម, អគ្គលេខាធិការរងនៃ​គណៈ​មេធាវី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ​និពន្ធនាយកនៃព្រឹត្ដិប្រ័តអ្នកច្បាប់​របស់គណៈមេធាវីនៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា), សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈមេធាវី, សមាជិកគណៈ​កម្មាធិការកិច្ចការច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌនៃ​គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ប្រធានកម្មវិធី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍, សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា, សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈមេធាវី, សាស្ដ្រាចារ្យច្បាប់ នៃមហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច, សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

 

បោះពុម្ពផ្សាយ៖

  •    –   កុយ នាម៖ ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន ​ (ការផ្សាយលើកទី១, ភ្នំពេញ, ឆ្នាំ២០១៦)
  •    –   កុយ នាម៖ អយ្យការ៖ ប្រវត្ដិ និងការសិក្សាប្រៀបធៀប  (ឆ្នាំ២០០៦)
  •    –   កុយ នាម៖ ដំណើរការក្ដីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អង្គការមូលនិធិអាស៊ី, ឆ្នាំ១៩៩៨)
  •    –   វចនានុក្រមច្បាប់ភាសាអង់គ្លេស-ខ្មែរ (អង្គការមូលនិធិអាស៊ី, ឆ្នាំ១៩៩៤ និង១៩៩៧)។

 

កំរិតវប្បធម៌៖

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្ត្រ(ច្បាប់) ផ្នែកកិច្ចការជំនួញអន្ដរជាតិ និង​នីតិប្រៀបធៀប​ពី​សាកលវិទ្យាល័យសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ,
  • បរិញ្ញាបត្រវិស្វករគីមីវិទ្យា (ភ្នំពេញ)។

 

ភាសា៖  ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ថៃ (ស្ទាត់ជំនាញ)។