អាជ្ញាកណ្តាល កុយ នាម

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មេធាវីនៅ ខេអិន ការិយាល័យពិគ្រោះច្បាប់

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖ មេធាវីនៅ ខេអិន ការិយាល័យពិគ្រោះច្បាប់, មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​នៃ​មជ្ឈត្ត​ការ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម, ប្រធានកម្មវិធីអង្គការមូលនិធិអាស៊ី, ប្រធានកម្មវិធី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍, សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា, សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈមេធាវី, សាស្ដ្រាចារ្យច្បាប់ នៃមហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច, សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

 

កំរិតវប្បធម៌៖ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្ត្រ(ច្បាប់) ផ្នែកកិច្ចការជំនួញអន្ដរជាតិ និង​នីតិប្រៀបធៀប​ពី​សាកលវិទ្យាល័យសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ, បរិញ្ញាបត្រវិស្វករគីមីវិទ្យា (ភ្នំពេញ)។

 

និពន្ធសៀវភៅច្បាប់៖ វចនានុក្រមច្បាប់អង់គ្លេសខ្មែរ, ដំណើរការក្តីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា, អយ្យការ, ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន, សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ច្បាប់ការងារ និង ទំនាក់ទំនងការងារ។

 

ភាសា៖  ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ថៃ (ស្ទាត់ជំនាញ)។