សាស្រា្តចារ្យ រុសសែល ឡេនស៍បឺរី

សាស្រា្តចារ្យសាកលវិទ្យាស៊ីដនី

រុសសែល ឡេនស៍បឺរី ជាសាស្រ្តាចារ្យមុខវិជ្ជាសិក្សាអំពីការងារ និងអង្គភាពនៅសាលាធុរកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីដែល លោកបានបម្រើការងាររយៈពេល២០ឆ្នាំជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ និងជាព្រឹទ្ធបុរសរង។ លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រចិត្តវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យមែលបឺន (University of Melbourne) និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាលាសេដ្ឋកិច្ចទី ក្រុងឡុង។ លោកជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ហ្វុលប្រាយនៅសាលាគ្រប់គ្រងស្លូន (Sloan School of Management) នៃវិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាអេមអាយធី (MIT) បញ្ញវ័ន្តធ្វើកម្មសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការងារនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ទីក្រុងហ្សឺណែវ និងនៅវិទ្យាស្ថានស៊ុយអែតសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសត្វព្រៃ។ លោកជាអតីតប្រធានសមាគមការងារ និង ទំនាក់ទំនង​ការងារអន្តរជាតិ។​ ការចូលរួមវិភាគទានសិក្សាស្រាវជ្រាវចំបងៗរបស់លោករួមមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈ អន្តរជាតិប្រៀបធៀបអំពីការគ្រប់គ្រង និងទំនាក់ទំនងការងារ។ លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដល់អង្គការពលកម្ម អន្តរជាតិ អូអ៊ីស៊ីឌី រដ្ឋាភិបាល សហជីពនៅតាមប្រទេសជាច្រើនផងដែរ។