ភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិផ្តល់ជំនួយដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

USAID and AC/F staff members after the announcment
Share with :
USAID and AC/F staff members after the announcment
Ms Rebecca Black, USAID Mission Director, addresses audiences during the announcement.
Ms Rebecca Black, USAID Mission Director, touring AC office after the announcment

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF) ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) បានរៀបចំពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ​ស្តីពីជំនួយឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID)​ ជូនដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល លើគម្រោងស្តីពី “ការលើកកម្ពស់​សិទ្ធិការងារ​របស់​ស្រ្តី​និង​បុរស​នៅកម្ពុជា​”។
ថ្លែងទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីប្រកាស លោកស្រី រ៉េបេកកា ប្លេក នាយិកាបេសកកម្ម (USAID) បានថ្លែងថា ថវិកាជំនួយនេះមានរយៈពេល ៣ឆ្នាំ និងជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងកម្មករនិយោជិត​ និងនិយោជក ទាំងក្នុងវិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងវិស័យដទៃទៀតជាច្រើន។
លោកស្រីលើកឡើងថា “មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជាគំរូល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករនិយោជិត និងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដែលជាកត្តាចម្បងនៃការធានាដល់ស្ថិរភាព និងការរីកលូតលាស់នៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា។”
លោក អ៊ិន ខេមរា អគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានការងារ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានស្វាគមន៍ និងថ្លែងអំណរ គុណដល់ USAID ចំពោះជំនួយគាំទ្រដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដើម្បីបន្តបេសកកម្មចម្បង របស់ខ្លួន នោះគឺការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស និងការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ក៏ដូចជា ការចូលរួមចំណែកពង្រឹងសុខដុមទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា។
លោក ខេមរា ថ្លែងថា “​ការឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ​របស់​ភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID)​ ជូន​ដល់​​​មូលនិធិ​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​នឹងជួយបន្ត​​ និង​រក្សា​និរន្តភាពដល់​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញា
កណ្តាល​​ក្នុង​ការលើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ការងាររបស់​ស្រ្តី​ និង​បុរស​តាម​រយៈការដោះស្រាយវិវាទប្រកបដោយ​ឯករាជ្យ, តម្លាភាព, និង​​អព្យាក្រឹត។”
ដោយរំលឹកអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ USAID តាំងពីការចាប់ផ្តើមបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល លោក ម៉ែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្តិស្តីទីមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានកោតសរសើរ USAID ចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដើម្បី ស្ថិរភាព និងការរីកលូតលាស់របស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ លោកមានប្រសាសន៍ថា “ថ្ងៃនេះ មូលនិធិក្រុម ប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពី USAID ជាលើកទីពីរ…នេះបានសឲ្យឃើញនូវចំណុច សំខាន់ពិរយ៉ាង៖ មួយគឺ ការបន្តជំនឿទុកចិត្តរបស់ USAID មកលើប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងឯករាជ្យភាព ហើយទីពីរ ការ ជួយឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលអាចសម្រេចបាននូវនិរន្តរភាព។”