វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង”

Share with :

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសហការជាមួយមន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តព្រះសីហនុរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង” ជូនដល់មន្ត្រីផ្សះផ្សានៃមន្ទីការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បុគ្គលិករដ្ឋបាល សហជីព និងកម្មករមកពីរោងចក្រចំនួន១០ សរុបចំនួន ២៥នាក់ ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមបើកកម្មវិធីដោយលោក ព្រហ្ម ចន្ទវិចិត្រ អនុប្រធានមន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងការធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកអាជ្ញាកណ្ដាល អ៊ឹង សុទ្ធី, លោក ប៉ែន សាវ៉ាត ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, អ្នកស្រី ច្រឹង សុភក្ដវីរិយ៉ា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ និងអ្នកស្រី ហ៊ុយ សម្បត្តិ មន្ត្រីច្បាប់នៃផ្នែកសេវាច្បាប់ នៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។

តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ សិក្ខាកាមបានទទួលចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម និងបច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង និងបង្ហាញអង្គហេតុនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។