ព័ត៌មាន

តំណាងនិយោជក និងកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុនស្ព័រតិច បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៃកម្មវិធីការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារ

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២១ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល​បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយផ្តោតលើប្រធានបទ “ការប្រាស្រ័យទាក់ទង​សម្រាប់ការ​ចរចានៅកន្លែងធ្វើការ” ដែលជាប្រធានបទចុងក្រោយនៃកម្មវិធី ការបង្ការ និង​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទនៅកន្លែងការងារ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៦នាក់ ក្នុងនោះស្រី ១៤នាក់ (២នាក់ចូលរួមតាមអនឡាញ) ជាតំណាងនិយោជក និងកម្មករនិយោជិត រួមមាន អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ មន្ត្រីផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល មន្ត្រីផ្នែកដោះស្រាយវិវាទ ប្រតិភូបុគ្គលិក អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មករ​តាមផ្នែក ព្រមទាំងសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សិក្ខាកាម​អំពី ការចរចានិងទម្រង់នៃការចរចា​ ការចរចាដោយផ្អែកលើជំហរ និងការចរចាដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ ជំនាញនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការចរចាដ៏ល្អ និងការត្រៀម​រៀបចំ​សម្រាប់ការចរចាដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព។   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលពេញ១ថ្ងៃនេះ បានពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជា អ្វីជាការចរចា, …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មករនិយោជិត និងតំណាងនិយោជកមកពីក្រុមហ៊ុនស្ព័រតិចទទួលបានវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីយន្តការសហការនៅកន្លែងធ្វើការ

នៅ​​ថ្ងៃ​ទី១៥​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ មូល​និធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​ បាន​រៀប​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដោយ​ផ្តោតលើប្រធាន​បទ​ “យន្តការសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ប្រកប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ។ នេះជាវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​លើកទី២​ ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​កម្ម​វិធី​បង្ការ ​និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​ និង​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​នៅ​សណ្ឋាគារ​សាន់វ៉េ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដែល​មាន​អ្នក​ចូល​រួមមក​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ស្ព័រ​តិច​ចំនួន​១៥ នាក់ ក្នុង​នោះ​អ្នកចូលរួម​ ១០ ជាស្ត្រី និង ២នាក់ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ​ រួមមាន​ តំណាង​កម្មករ​និយោជិត​ និង​និយោជក​មក​ពីផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ធន​ធាន​មនុស្ស​ ផ្នែក​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ ផ្នែក​បណ្តុះ​បណ្តាល​ និង សមាជិក​និង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំសហជីព​ ព្រម​ទាំង​ប្រតិភូ​បុគ្គលិក។ នៅ​ក្នុង​ប្រធាន​បទ​ “យន្ត​​ការ​សហការ​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ” នេះ មាន​កម្មវត្ថុ​ពិភាក្សា​សំខាន់ៗ​ដូចជា​ កិច្ច​សហការ​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​​ ទម្រង់នៃកិច្ចសហការគ្នានៅកន្លែងធ្វើការ នីតិវិធីប្តឹងសារទុក្ខនៅកន្លែងធ្វើការ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

និស្សិតច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា រៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញស្តីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ” ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៦២នាក់ ជានិស្សិតផ្នែកនីតិសាស្ត្រមកពី សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលានេះ មានគោលបំណង លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់និស្សិតច្បាប់អំពី នីតិវិធីនិងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងទំនាក់ទំនងជាមួយតុលាការ ដែលជាចំណេះដឹងមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សានិងប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់។ សិក្ខាសាលានេះ មានការចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកដោយ លោក ម៉ែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលោកសាស្ត្រាចារ្យ កាយ រិទ្ធី សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា។ សិក្ខាសាលានេះ មានការចូលរួមធ្វើបទឧទ្ទេសដោយ លោកស្រី អាន វីរៈ អាជ្ញាកណ្តាលនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ សិក្ខាសាលានេះ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មករនិយោជិត និងនិយោជកក្រុមហ៊ុនអេសអ៊ីអ៊ីស៊ី គ្លូប៊ល ទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបង្ការ និងការដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF) សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន អេសអ៊ីអ៊ីស៊ី គ្លូប៊ល (SEES Global) រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបង្ការ និងការដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន១៥នាក់ ស្ត្រី៨នាក់ ជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនមកពីផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស និង អនុលោមច្បាប់ ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព ប្រតិភូបុគ្គលិក និងតំណាងកម្មករនិយោជិត។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណងរំឭកឡើងវិញ និងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើចំណុចសំខាន់ៗទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង នៅកន្លែងការងាររបស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ៖ ១). ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារ ២). យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ និង ៣). ការប្រាស្រ័យទាក់ទង សម្រាប់ការចរចានៅកន្លែងធ្វើការ ដែលអ្នកចូលរួមទាំងអស់ខាងលើធ្លាប់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល្គរួចមកហើយ កាលពីដំណាច់ឆ្នាំ២០២០ និងដើមឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ។ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

មេធាវីកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ និងមេធាវីកម្មសិក្សាទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ

នៅក្នុងខែកក្កដា-សីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មូល​​និធិ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល បាន​សហការ​ជាមួយ​ ​គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​ រៀបចំ​សិក្ខា​សាលា​តាម​អន​ឡាញ​ ស្តីពី ​«នីតិ​​វិធី​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ការងារ ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្តាល​ និង​តុលាការ​» ចំនួន​ ២​វគ្គ ដែល​មាន​អ្នកចូល​រួមចំនួនសរុប ​៧៤នាក់ ​ស្រី្ត១៦នាក់ ជាមេធាវី​កំពុង​ប្រកប​វិជ្ជាជីវៈ​ និងជាមេធាវី​កម្មសិក្សា​​នៃ​គណៈ​​មេធាវី​នៃ​ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ​​មន្ត្រី​​ច្បាប់​​និង​​ដោះស្រាយវិវាទ​មក​ពី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ សហព័ន្ធ​សហជីព និង​មន្ត្រីមកពី​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ។ សិក្ខាសាលានេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់សិក្ខាកាមអំពីនីតិវិធី និងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងទំនាក់ទំនងជាមួយតុលាការ ដោយផ្តោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជា ១) ដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ២) ប្រភេទនៃវិវាទការងារ ៣) នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ …Read More>>>

ព័ត៌មានថ្មីៗ

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ព័រតិច​​ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបង្ការនិងការដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ព័រតិច បានដំណើរការកម្មវិធីបង្ការ និងការដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ កម្មវិធីនេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកម្មករនិយោជិត និងនិយោជក ក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាការងារដែលកើតមានឡើង មុននឹងបញ្ហាទាំងនោះបង្កទៅជាវិវាទ ឬក៏បង្កឡើងជាទំនាស់តាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានយន្ដការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ។ នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃទី១ បានផ្ដោតលើប្រធានបទ “ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារ” ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងកម្មករនិយោជិត និងនិយោជកមកពីផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ផ្នែកដោះស្រាយវិវាទ ផ្នែកបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល និងសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព និងតំណាងបុគ្គលិកសរុបចំនួន១៤នាក់ ក្នុងនោះមានស្រ្ដី១១នាក់។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា នៅក្នុងកម្មវិធីការបង្ការ និងការដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ អ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន៣វគ្គ ដែលរួមមាន ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារ, យន្តការសហការនៅកន្លែងការងារ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់ការចរចារ។ ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំង៣វគ្គខាងលើ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល នឹងបន្តសហការជាមួយអ្នកចូលរួមទាំងអស់ មកពីរោងចក្រស្ព័រតិចដើម្បីអនុវត្តជំហាន …Read More>>>

ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមអនឡាញស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញស្តីពី «នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង» ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន២២នាក់ ស្ត្រី៨នាក់ ជាបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលនិងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងមន្ត្រីច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជននានា មេធាវីនិងជំនួយការមេធាវី ចៅក្រម និស្សិត និងអ្នកប្រកបជំនាញវិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេញ១ថ្ងៃនេះ ផ្តោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១) ដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងអំពីដំណើរការនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ២) ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ ៣) បច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងលើ មានការចូលរួមធ្វើបទឧទ្ទេសដោយ លោក មែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល លោក ប៉ែន សាវ៉ាត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

សិស្សចៅក្រមជំនាន់ទី១០បានចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាអំពីនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ

ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF) បានសហការ​ជាមួយ​ រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ រៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ​ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងតុលាការ ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន៥២នាក់ ក្នុងនោះស្រី៩ នាក់ ដែលជាសិស្សចៅក្រមជំនាន់ទី១០ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការចំនួន។ សិក្ខាសាលានេះ​ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់សិស្សចៅក្រមអំពីនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ និងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមដោយ​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងទំនាក់ទំនងជាមួយតុលាការ។ សិក្ខាសាលានេះ មានការអញ្ចើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកពី លោក ម៉ែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និង ឯកឧត្តម អ៊ិន បុប្ផា នាយកសាលាភូមិន្ទក្រឡាបញ្ជី ។ នៅក្នុងសុន្ទរកថា​ស្វាគមន៍ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល លើកទី៥៦

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល (ACF) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៥៦ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ព្រមទាំង ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩ និងយន្តការធ្វើសវនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម។ កិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាផ្តោតទៅលើឱកាស និងមធ្យោបាយនានាដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកប្រសិទ្ធិភាពការងាររបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ កិច្ចប្រជុំនេះ ចូលរួមដោយប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នាយកប្រតិបត្តិ និងសមាជិកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយទទួលនូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កា និងការសាទរចំពោះការរីកចម្រើនរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

ព័ត៌មាន

ធនាគារពិភពលោក អរគុណដល់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល

នាពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់វិញ្ញាប័ណ្ណប័ត្រថ្លែងអំណរគុណ ដល់មូលនិធិ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធនិងទិន្នន័យនៃការជួលកម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជា។ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថា បើទោះបីស្ថិតក្នុងគ្រាដ៏លំបាកពីការរីករាលដាលជាសាកលនៃជំងឺកូវីដ១៩ក៏ពិតមែន តែការណ៍ចូលរួមរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលខណៈនេះ ពិតជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ និងធានានូវគុណភាពនៃទិន្នន័យស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលកម្មករនយោជិតនៅកម្ពុជា។ លោក ម៉ែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្ដិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានថ្លែងថា៖ សមិទ្ធិផលទាំងនេះ គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាជ្ញាកណ្ដាល និងបុគ្គលិកមូលនិធិអាជ្ញាកណ្ដាល រួមទាំងដៃគូទាំងអស់ ដែលបានបង្កើតឲ្យមាននូវបទពិសោធន៍ និងព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់។ លោករីករាយ និងពិតជាមានមោទកភាពបំផុតដែលជាផ្នែកមួយនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។