មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនង

  • Version English
  • ទាញយក 22
  • ទំហំឯកសារ 158.28 KB
  • ចំនួនឯកសារ 1
  • កាលបរិច្ឆេទឯកសារ ធ្នូ 1, 2022
  • កំណែប្រែចុងក្រោយ ធ្នូ 1, 2022

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនង

Attached Files

FileAction
Re-Anouncement of Position Senior Training and Communication Officer.pdfទាញយក