សំណុំរឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់

អ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងវិវាទអំពីសិទ្ធ និងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍?

ការពិបាកក្នុងការកំណត់និយមន័យ ច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ ១៩៩៧ គឺជាប្រភពច្បាប់ចំបងនៅក្នុងការកំណត់របៀបដែលវិវាទអំពីសិទ្ធ និងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍ ត្រូវបានដោះស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ ប៉ុន្តែ បទប្បញ្ញត្តិនានាទាក់ទងនឹងវិវាទទាំងនេះមិនត្រូវបានកំណត់និយមន័យ ឲបានច្បាស់លាស់ទេ ហើយផ្តល់សិទ្ធអំណាចដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់ធ្វើការបកស្រាយ។ មាត្រា ៣១២ កថាខ័ណ្ឌទី ២​ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារចែងថា ៖ ក្រុមប្រឹក្សានេះដោះស្រាយជាផ្លូវច្បាប់ ចំពោះការវិវាទដែលទាក់ទងនឹងការបកស្រាយ និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់ ឬអនុសញ្ញារួមណាមួយ។ ក្រុមប្រឹក្សានេះដោះស្រាយដោយសមធម៌ចំពោះការវិវាទឯទៀតទាំងអស់។ ស្របពេលដែលមាត្រានេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងវិវាទអំពីសិទ្ធ និងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល​បានរកឃើញថា “មិនមានបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ណាមួយចែងអំពីនិយមន័យជាក់លាក់នៃ វិវាទអំពីសិទ្ធ និងវិវាទអំពីផលប្រយោជន៍ឡើយ” ហើយចំណុចវិវាទនេះ គឺទុកឲក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដោះស្រាយតាមឆន្ទានុសិទ្ធរបស់ខ្លួន​តាមរយះសំណួរថា តើគោលការណ៏ច្បាប់អ្វី ដែលនឹងត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការកំណត់និយមន័យនេះ? (សូមមើលសេចក្តីបង្គាប់ ៣១/១២-ប៊ី & អិន) …Read More>>>

សំណុំរឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់

ការប្ដឹងជំទាស់នឹងសេចក្ដីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្ដាលមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តទេ!

ការដោះស្រាយវិវាទនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ភាគីមានសិទ្ធិជ្រើសរើសប្រភេទសេចក្តីបង្គាប់៖ ជាប់កាតព្វកិច្ច ឬ មិនជាប់កាតព្វកិច្ច។ បើភាគីរើសសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ច សេចក្តីបង្គាប់នោះត្រូវអនុវត្តភា្លម តែបើភាគីរើសសេចក្តីបង្គាប់មិនជាប់កាតព្វកិច្ច ភាគីមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីបង្គាប់នោះក្នុងរយៈពេលដែលច្បាប់កំណត់គឺ៨ថ្ងៃប្រតិទិន។ បើគ្មានការប្តឹងជំទាស់ទេ សេចក្តីបង្គាប់នោះត្រូវអនុវត្តភា្លមដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគីនៅតែអាចអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្តាលបានដែរក្រោយពីភាគីប្តឹងជំទាស់។ នៅរៀងរាល់ត្រីមាសនៃឆ្នាំនីមួយៗ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលធ្វើការតាមដានការអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់​អាជ្ញាកណ្តាលរបស់ភាគី គ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់ ដែល​​​ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានសម្រេច។  ការតាមដាននេះធ្វើឡើងតាមរយៈការសាក​សួរតាមទូរសព្ទទៅកាន់ភាគី​​​​នៃសំណុំរឿង ក្រោយរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៦០ថ្ងៃ គិតពីថ្ងៃដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានចេញ​​សេចក្តីបង្គាប់ ដើម្បីទុកឲ្យភាគីមានពេលគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការពិចារណាអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់។ បើតាមលទ្ធផលនៃការតាមដានពីការអនុវត្តសេចក្ដីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្ដាលកន្លងមកបង្ហាញ​ថាភាគីវិវាទមួយចំនួន​ដែលបានជំទាស់នឹងសេចក្ដីបង្គាប់មិនជាប់កាតព្វកិច្ច ហើយចុងក្រោយភាគីទាំងនោះបែរជាឯកភាពគ្នាមកអនុវត្តតាមវិញ។ ឧទាហរណ៍មួយនៃសេចក្ដីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានប្តឹងជំទាស់រួចហើយ ក៏នៅតែអាចអនុវត្តតាមបានដូចករណីសំណុំរឿងខាងក្រោមនេះ៖ នៅថ្ងៃទី៧  ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានចេញសេចក្តីបង្គាប់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងលេខ០០៣/១៧ ដែលតំណាងឲ្យកម្មករ​និយោជិតទាម​ទារ​ឲ្យនិយោជកកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន៦ចំណុចឲ្យបានល្អប្រសើរ​។ ភាគីនិយោជកគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសកម្មភាពចម្បង​ក្នុងការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ មានទីតាំងក្នុងខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ និងជួល​កម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន​ប្រមាណជា …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំទូទៅអាជ្ញាកណ្តាលនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលលើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៩

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនានេះ សមាជិក សមាជិកា ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ចូលរួម កិច្ចប្រជុំទូទៅអាជ្ញាកណ្តាលនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលលើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមប្រធានបទ ស្ដីពី ការពង្រឹងស្ថាប័ន ថែរក្សានិរន្តភាព លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសេវាដោះស្រាយវិវាទការងារនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

Uncategorized @km

អាជ្ញាកណ្តាល វង្ស វណ្ណា “ខ្ញុំស្រលាញ់ស្ថាប័ននេះ ហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងឃើញក្រុមអាជ្ញាកណ្តាលដោះស្រាយវិវាទបានត្រឹមត្រូវ គ្មានភាពលម្អៀង និងប្រកបដោយសម្បជញ្ញៈ”

សម្លេងធំគ្រលរប្រកបដោយទំនុកចិត្តមិនបានបង្ហាញថា លោក វង្ស វណ្ណា មានវ័យ ៧៣ ឆ្នាំហើយនោះទេ។ លោកជាជនកម្ពុជាមួយរូបដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែពាក់កណ្តាលជីវិតរបស់លោកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារក្នុងនាមជាមន្រ្តី និងស្ថាបនិកក្រសួងការងារ អ្នកចូលរួមតាក់តែងច្បាប់ការងារ សាស្រ្តាចារ្យច្បាប់ការងារ ស្ថាបនិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងជាអាជ្ញាកណ្តាល ចាប់ពីពេលកម្ពុជាហៀបនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្រ្គាមបង្ហូរឈាម និងការសម្លាប់រង្គាល រហូតដល់ការងើបឡើងវិញឈានមករកស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អាជា្ញកណ្តាល វណ្ណា ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៩៤២ នៅ ភូមិគូស ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តកែវ។ លោកជាកូនពៅ ក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ដែលកំព្រាឳពុកតាំងតែពីនៅអាយុមិនដល់ ១ខួប នៅឡើយ។ រំលឹកអំពីពេលវេលាអតីតកាលដ៏យូរអង្វែងរស់នៅដោយការតស៊ូក្រោមការបីបាច់ថែរក្សារបស់ម្តាយលោក វណ្ណាបានថ្លែងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីភាពអំណត់ និងប៉ិនប្រសព្វរបស់ម្តាយលោកក្នុងការតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនបានយ៉ាងជោគជ័យ។ ការរស់នៅជាមួយតែម្តាយម្នាក់ជារឿងលំបាកមួយទៅហើយ​ តែអ្វីដែលជាបន្ទុកថែមទៀតនោះ លោកត្រូវឃ្លាតពីម្តាយចាប់តាំងតែពីពេលបញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាទៅរៀននៅអនុវិទ្យាល័យកៅឌិន ក្នុងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ និងវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរដោយស្នាក់នៅជាមួយបងប្រុសនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ១៩៦៦ …Read More>>>

Uncategorized @km

អាជ្ញាកណ្តាល ញាន សុមុន្មិន្ទ ៖ ការសិក្សា គឺជាផ្នែកមួយនៃអាហារប្រចាំថ្ងៃ និងជីវិត

ប្រសិនបើអ្នកកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយ នោះអ្នកនឹងមានការលំបាកក្នុងការបំបែកវដ្ដនៃភាពក្រីក្រនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី បុរសអាយុ ៣៨ឆ្នាំនេះ បានធ្វើការងារយ៉ាងស្វាហាប់អស់មួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីរុញច្រានខ្លួនគាត់ និងក្រុមគ្រួសារឲចេញផុតពី ភាពក្រីក្របាន។ ជាកូនច្បងកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលមានម្តាយមេម៉ាយ និងមានកូន ០៤នាក់ អាជ្ញាកណ្តាល ញាន សុមុន្មិន្ទ រស់នៅជាមួយភាពលំបាកផ្នែករាងកាយ និងមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់ខ្លួន។ គាត់ត្រូវតែធ្វើការតាំងពី នៅវ័យក្មេង ដើម្បីជួយចែករំលែកបន្ទុកចិញ្ចឹមគ្រួសារ។ បន្ទាប់ពីការសិក្សា គាត់ដើររើសអេតចាយវត្ថុណាដែលអាចលក់បាន និងបន្ទាប់មកលក់នំបុ័ងនៅតាមផ្លូវ ចិញ្ចឹមជ្រូក លក់នំនែកនានានៅតាមសួនច្បារសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅពេលរសៀល និងលក់បន្លែនៅតាមផ្សារដែលមានភក់ជ្រាំ ដើម្បីតែជួយគ្រួសាររបស់គាត់។ នៅពេលគាត់មានអាយុ ១១ឆ្នាំ គាត់បានបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រលាញ់របស់គាត់​ ដែលជាអ្នកទំនុកបម្រុងគ្រួសារ។ ការស្លាប់របស់ ឪពុកគាត់ និងជាមួយម្តាយខ្លួនមួយបានធ្វើឲមានការលំបាកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគ្រួសារ។ អាជ្ញាកណ្តាល ញាន …Read More>>>

Uncategorized @km

អាជ្ញាកណ្តាល គង់ ផល្លៈ៖ ការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកគឺជាគន្លះចំបងក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់អ្នក

“ការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអាចជំរុញអ្នកឲដើរទៅរកមាគ៌ាជោគជ័យ” នេះជាសំដីរបស់អាជ្ញាកណ្តាល គង់ ផល្លៈ ជាជនដែលបានជំនះបញ្ហាលំបាកធំៗជាច្រើនតាំងតែពីកុមារភាពរហូតបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកច្បាប់ដ៏មានវិជ្ជាជីវៈ ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គម កម្ពុជា។ ប្រសូត្រក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឆ្នាំ ១៩៧២ អាជ្ញាកណ្តាល គង់ ផល្លៈ  បានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ទាំងការជូរចត់ និង ផ្អែម ក្នុងជីវិតនៅក្នុងសម័យមួយចំនួន ដូចជា៖ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ​ (របបខ្មែរក្រហម)  សាធារណៈប្រជាមានិតកម្ពុជា រដ្ឋកម្ពុជា  និងថ្មីៗនេះគី ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ខណៈពេលដែល រៀបរាប់ពីជីវិតគាត់ពីអតីតកាល នៅពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់ ពុំមានការស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវ និងត្រូវតែដើរតាមពូរបស់គាត់ ដែលធ្វើជាទាហាន និងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយទាហាន គាត់បានមានប្រសាសន៍ថា “ខ្មុំសឹងតែមិនជឿថា ខ្ញុំក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ ដូចដែលខ្ញុំសព្វថ្ងៃនោះទេ”។ ឪពុករបស់អាជ្ញាកណ្តាល …Read More>>>

Uncategorized @km

អាជ្ញាកណ្តាល សុខ ម៉ាធឿង៖ ខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាដូចប្រទេសជឿនលឿនដទៃ

“លោកគ្រូ” ជាពាក្យដែលអាជ្ញាកណ្តាល និងបុគ្គលិកក្នុងការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញា កណ្តាលស្ទើរគ្រប់គ្នាហៅ បណ្ឌិត សុខ ម៉ាធឿង។ ការហៅបែបនេះមិនមានន័យថា គ្រប់គ្នាជា សិស្ស ឬអតីតសិស្សរបស់លោកឡើយ តែជាការបង្ហាញអំពីការគោរពចំពោះលោក ដោយសារ លោកជារៀមច្បងដែលបានបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័ននេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ និងជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដំបូងគេបំផុត​នៅ​ពេលមូលនិធិនេះត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ នៅឆ្នាំ ២០០៤។ អាជ្ញាកណ្តាល ម៉ាធឿង ជាបញ្ញវ័ន្តខ្មែរមួយរូបដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួម ចំណែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្តូររបបនយោ បាយ​ និងស្ថានភាពពីសន្តិភាពទៅចលាចល និងវិលត្រលប់ពីចលាចលមកសន្តិភាពវិញ។ ប្រសូត្រនៅឆ្នាំ ១៩៣៨ ក្នុងខេត្តកណ្តាល អាជ្ញាកណ្តាល ម៉ាធឿង បានតស៊ូខិតខំប្រឹង ប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់សាលាកសិកម្មជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៦២។ ក្រោយមក …Read More>>>

ព័ត៌មាន

ជោគជ័យនៃការផ្សព្វផ្សាយសេវាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតាមរយៈការប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លី

ការប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លី​របស់​មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល​ គឺ​ជា​សកម្មភាព​មួយនៃ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​គោល​បំណង​លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជន​ចំពោះ​យន្តការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​​ដោយ​សន្តិវិធី ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ និងការរួមចំណែក​របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ការប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ ជាការប្រកួតរដូវ​កាល​ទី២ មានភាពយន្តខ្នាតខ្លីចូលរួមច្រើនផុលផុសជាងឆ្នាំមុន និងមាន​គុណភាព​កាន់តែប្រសើរ​​ឡើង។  បើគិតពីភូមិសាស្ត្រគឺថា មានការចូលរួមពីខេត្តក្រុងចំនួន៥ គឺ រាជធានីភ្នំពេញ, សៀមរាប, កែប, ព្រៃវែង និងពី​ក្រុមនិស្សិតសិក្សានៅប្រទេសថៃផងដែរ។ ក្រុមចូលរួមមានយុវជន​ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ និស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សា និងអ្នកប្រកបអាជីពដែលពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរ។ ក្រៅពីការដាក់ពិន្ទុដោយគណៈកម្មការភាពយន្តខ្នាតខ្លី ក៏មានការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសភាពយន្តដែលខ្លួនពេញចិត្តពីសាធារណជនប្រមាណជាជាង ១សែននាក់ផងដែរ។ ការប្រកួតនេះផ្តោតលើប្រធានបទស្តីពី ​«ការរួមចំណែក​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល​ក្នុង​វិស័យ​ការងារកម្ពុជា» បានចាប់ផ្ដើមបើកទទួលពាក្យពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា​មក និងប្រារព្ធពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនដល់ជ័យលាភី នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុម្មុខឆ្នាំ២០១៨ នៅសាលសន្និសីទចតុម្មុខ។ ភាពយន្តខ្នាតខ្លី មានបំណងជើងថា រឿងបន្ទប់ជួល និយាយពីជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មការិនីរោងចក្របានទទួលជ័យលាភីលេខ១។ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

«នៅពេលដែលនិយាយពីការដោះស្រាយវិវាទការងារ និងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជា គេមិនអាចមិននិយាយពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានទេ»

អ្នកចូលរួមប្រហែលជា២០០នាក់ដែលជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល តំណាងសហជីព តំណាងសមាគម​និយោជក អ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិធំៗ​ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងតំណាងស្ថានទូតនានា បានចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់​ជាតិលើកទី៨ ស្តីពីការលើកកម្ពស់បរិយាកាសទំនាក់​ទំនងវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។​ សន្និសីទនេះបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល(ACF) និងក្រសួង​ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:។ អង្គសន្និសីទរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះបានលើកយកប្រធានបទពីរសំខាន់ៗមកពិភាក្សា៖ ១)ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីព – សមិទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈម នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិ កិច្ចសហការនៅ​កន្លែង​ធ្វើការ បរិយាកាសនៃការវិនិយោគ និងស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងការងារ និង ២) មាគ៌ាអនាគតរបស់ AC។ មុនឈានដល់វេទិកាពិភាក្សា លោកស្រី ឈីវ ភិរម្យ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលACFបានថ្លែងនូវការគោរពជាពិសេសចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងកិច្ចសហការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអស់រយៈពេលជិត​​១៥ឆ្នាំរវាង AC, ACF …Read More>>>

ព័ត៌មាន

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលយកចិត្តទុកដាក់ពីការបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិក

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល​ តែងតែយកចិត្ត​ទុកដាក់ក្នុងការ​ពង្រឹងសមត្ថភាព​បុគ្គលិកមូលនិធិ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ដើម្បី​ពង្រឹងគុណភាព​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារនិងការផ្តល់សេវា។ ការអភវិឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិកធ្វើឡើងតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងក្នុងស្ថាប័ន ក្រៅស្ថាប័ន និងទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅបរទេស។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងក្នុងស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រុមប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បានផ្ដួចផ្ដើម​ឲ្យមាន​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីជំនាញក្នុងការសរសេរ ដោយបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញឯកទេស​មួយចំនួន​ពីខាងក្រៅស្ថាប័នមកធ្វើជាគ្រូឧទ្ទេសលើជំនាញក្នុងការសរសេរព័ត៌មាន និងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន និងជំនាញក្នុងការសរសេរព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម និង Google ព្រមទាំងជំនាញក្នុងការសរសេររបាយការណ៍ ទៅដល់បុគ្គលិកមូលនិធិ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏សំខាន់ រៀបចំឡើងដោយស្ថាប័ននេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់ លោកស្រីនាយិកាខាងបច្ចេកទេស, បុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់, បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល, បុគ្គលិកផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលផងដែរ។ បន្ថែមលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ បុគ្គលិកយើងក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៀតដូចជាៈ ការគៀងគរធនធាន ការបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នា បទដ្ឋានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ការជួយសង្រ្គោះបឋម។ ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបរទេស សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃទី១១ …Read More>>>