ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តតាកែវ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល សហការជាមួយរោងចក្រ ប្រាយ ហ្ល្វាស ស៊ីង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលម៉ូឌុលទី២ ស្ដីពី “យន្ដការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ជូនដល់តំណាងនិយោជក សហជីព និងតំណាងកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន ១៣នាក់ (ស្រី៨នាក់)។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ – យន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ – ទម្រង់នៃយន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ – នីតិវិធីបណ្ដឹងសារទុក្ខ និង – យន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា។ សិក្ខាកាមបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅកន្លែងការងារ ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេរៀនយ៉ាងសកម្ម ហើយមានភាពសុទិដ្ឋិនិយមសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលម៉ូឌុល៣ នៅខែក្រោយ។

ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង” ជូនដល់និស្សិតច្បាប់ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន មេធាវី និងមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសរុបចំនួន ២៧នាក់ (ស្ត្រី ៨នាក់)។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានការធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកអាជ្ញាកណ្ដាល កុយ នាម, លោកស្រី គង់ សុវាចា មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, កញ្ញា ប៉ាត អង  និងអ្នកស្រី ហ៊ុយ សម្បត្តិ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេវាច្បាប់ នៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។ តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ សិក្ខាកាមបានទទួលចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម និងបច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តតាកែវ៖ នាថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ” ដល់តំណាងនិយោជក​កម្មករនិយោជិត និងតំណាងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Bright Flushing Industry ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៨នាក់ (ស្រី ១១នាក់)។​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអ្នកចូលរួម ក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាការងារដែលកើតមានមុននឹងបញ្ហាទាំងនោះបង្កទៅជាវិវាទ ឬទំនាស់ឡើង។ នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទី១ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. និយមន័យ នៃការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ ២. ឥទ្ធិពលនានាដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការងារ ៣. កត្តាសំខាន់ៗដែលជួយដល់ការបង្កើត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក្នុងវិជ្ជាជីវៈ រវាង ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្ដាល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បានរៀបចំ កម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក្នុងវិជ្ជាជីវៈ រវាង ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្ដាល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សរុបចំនួន ២៨នាក់ (ស្រ្តី ១៥នាក់)។ កម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រនេះ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ៖ ១. ធាតុផ្សំនៃកិច្ចសន្យា និងការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារ ២. ទម្រង់នៃការបៀតបៀន និងរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការ ៣. ការរំលោភលើឯកជនភាពរបស់កម្មករនិយោជិត និង ៤. នីតិវិធីនៃការប្រមូលភស្តុតាងនៅពេលមានវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ។ អ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានពិភាក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងមានជជែកពីករណីសិក្សាជាក់ស្តែងដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹង និងជំនាញបន្ថែមទៀត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

ជំនួបសំណោះសំណាលរបស់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិក និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

ភ្នំពេញ៖ នារសៀល ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក Alan Symonette ប្រធានបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជា្ញកណ្តាល សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា (National Academy of Arbitrators) បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើវិស័យការងារ ជាពិសេសយន្តការក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការបញ្ចូនសំណុំរឿងទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ការពង្រីកសេវាកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទ ក៏ដូចជាដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធភាពក្នុងការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូ រវាងបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល ជាមួយនឹងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

ជំនួបសំណោះសំណាលរវាងប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិក ជាមួយតំណាង សហជីពងសហព័ន្ធនិយោជក

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសម្របសម្រួលឱ្យមានជំនួបសំណោះសំណាលរវាងប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិក ជាមួយតំណាង សមាគមវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា (TAFTAC) និងសហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CAMFEBA) ព្រមទាំង តំណាងសហជីព មកពីវិស័យកាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ ទេសចរណ៍ និងកម្មន្តសាល។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារ និងកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូ រវាងបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល និងតំណាងនិយោជក ព្រមទាំងសហជីពនៅក្នុងវិស័យការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផលជំនួបសំណោះសំណាលនេះបានបង្កើនភាពស្និតស្នាលរវាងភាពជាដៃគូ និងបានសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្នុងប្រទេសអាមេរិក ​កាណាដា និងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ព័ត៌មាន

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសម្រាប់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិកចំនួន ១0 នាក់ទៅកាន់រោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹក ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាន រៀបចំដំណើរទស្សនៈកិច្ចសម្រាប់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិកចំនួន ១0 នាក់ទៅកាន់រោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអំពីបរិបទការងាររបស់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីយន្ដការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលរោងចក្របាននិងកំពុងអនុវត្ត ព្រមទាំងមានការធ្វើបទបង្ហាញដោយគណៈគ្រប់គ្រងនៃរោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd អំពីស្ថានភាព និងចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រ។ ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ជាវិជ្ជមាន និងកោតសរសើរចំពោះយន្ដការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្នុងរោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd ។  

ព័ត៌មាន

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា

ភ្នំពេញ៖ នារសៀល ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានកិត្តិយស ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកាណាដាចំនួន ១២រូបនៅការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។ កម្មវិធីទស្សនៈកិច្ចនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ព្រមទាំងកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូ ជាពិសេសគឺសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅកម្ពុជា។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកាណាដានឹងបន្តជួបសំណោះសំណាលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងវិស័យការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ២០២២ (GMA 2022)

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងគណៈគ្រប់គ្រងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សរុបចំនួន ២១នាក់ (ចូលរួមផ្ទាល់ចំនួន១៥នាក់ និងតាមអនឡាញចំនួន០៥ នាក់)។ កិច្ចប្រជុំបានធ្វើការពិភាក្សាលើចំណុចសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖ ១) ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំណុំរឿងដែលបានដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល២) របាយការណ៍សង្ខេបអំពីកិច្ចត្រៀមលក្ខណៈនៃមូលនិធិ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់ចូលរួមដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល ៣) របាយការណ៍សង្ខេបអំពីសំណើទម្រង់ស្ថាប័ន នៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ៤) ការបង្ហាញអំពីនីតិវិធីនៃការឈរឈ្មោះ និងការជ្រើសរើសជាសមាជិកអាជ្ញាកណ្តាលរួមក្រុមជាលក្ខណៈចំពោះកិច្ចថ្មី (new ad-hoc Fullbench) កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបដោយភាពសិ្នទ្ធស្នាលដោយមានការចូលរួមពិភាក្សាផ្តល់យោបល់ពីអ្នកចូលរួម ដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ”

ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ” ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ៣១ នាក់ (ស្ត្រី ២៣នាក់) មកពីរោងចក្រចំនួនបីរួមមាន SporTex Industrial Co,.LTD, SEES Global និងHorizon Outdoor។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានផ្ដល់បទឧទ្ទេសដោយលោក វ៉ា ម៉ូនីកា នាយកប្រតិបត្តិរង នៃ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលោក ហួ ឆៃឡេង ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងបណ្តុះបណ្តាល …Read More>>>