មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Chuo ផលិតវីដេអូបង្រៀនសម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសជប៉ុន

Share with :
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ លោក ម៉ែន និមិ្មត នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការកសាង និងដំណើរការស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលកម្ពុជា។ មូលនិធិបានរៀបចំវីដេអូបង្រៀននេះ សម្រាប់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chuo ដោយមានការជួយសម្របសម្រួលពីអ្នកជំនាញរបស់សាកលវិទ្យាល័យគឺលោកស្រី Ai YOKOSUKA បម្រើការនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា។ ការបង្រៀនតាមវីដេអូនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីការលុបចោលមួយលើកជាពីរលើកនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់និសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដោយសារតែស្ថានភាពកូវីដ-១៩ ។
បទបង្ហាញផ្តោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗ រួមមាន៖ ប្រវត្តិនិងការបង្កើតស្ថាប័ន យុត្តាធិការនិងការសម្រេចសេចក្តី រចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារ ប្រភេទនៃវិវាទការងារ និងលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។
ដោយផ្អែកលើវីដេអូនេះ សាកលវិទ្យាល័យ Chuo នឹងរៀបចំឱ្យមានវគ្គសំណួរ-ចម្លើយដែលនិស្សិតអាចសួរជាសំណួរមកកាន់នាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលលើប្រធានបទទាំងនេះ ពីទីក្រុងតូក្យូ ។ វគ្គនេះគ្រោងនឹងធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយ។
ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានដំណើរការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិ និងអន្តរជាតិ អ្នកជំនាញនានាដូចជា មេធាវី ក្រឡាបញ្ជីតុលាការ និងចៅក្រមសិក្ខាកាម ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព និងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស៕