ព័ត៌មាន

កម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក្នុងវិជ្ជាជីវៈ រវាង ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្ដាល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បានរៀបចំ កម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក្នុងវិជ្ជាជីវៈ រវាង ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្ដាល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សរុបចំនួន ២៨នាក់ (ស្រ្តី ១៥នាក់)។ កម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្រនេះ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ៖ ១. ធាតុផ្សំនៃកិច្ចសន្យា និងការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារ ២. ទម្រង់នៃការបៀតបៀន និងរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការ ៣. ការរំលោភលើឯកជនភាពរបស់កម្មករនិយោជិត និង ៤. នីតិវិធីនៃការប្រមូលភស្តុតាងនៅពេលមានវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ។ អ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានពិភាក្សា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងមានជជែកពីករណីសិក្សាជាក់ស្តែងដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹង និងជំនាញបន្ថែមទៀត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

ជំនួបសំណោះសំណាលរបស់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិក និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

ភ្នំពេញ៖ នារសៀល ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក Alan Symonette ប្រធានបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជា្ញកណ្តាល សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា (National Academy of Arbitrators) បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍លើវិស័យការងារ ជាពិសេសយន្តការក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការបញ្ចូនសំណុំរឿងទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ការពង្រីកសេវាកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទ ក៏ដូចជាដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធភាពក្នុងការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូ រវាងបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល ជាមួយនឹងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

ជំនួបសំណោះសំណាលរវាងប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិក ជាមួយតំណាង សហជីពងសហព័ន្ធនិយោជក

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសម្របសម្រួលឱ្យមានជំនួបសំណោះសំណាលរវាងប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិក ជាមួយតំណាង សមាគមវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា (TAFTAC) និងសហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CAMFEBA) ព្រមទាំង តំណាងសហជីព មកពីវិស័យកាត់ដេរ វាយនភណ្ឌ ទេសចរណ៍ និងកម្មន្តសាល។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារ និងកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូ រវាងបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល និងតំណាងនិយោជក ព្រមទាំងសហជីពនៅក្នុងវិស័យការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផលជំនួបសំណោះសំណាលនេះបានបង្កើនភាពស្និតស្នាលរវាងភាពជាដៃគូ និងបានសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្នុងប្រទេសអាមេរិក ​កាណាដា និងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ព័ត៌មាន

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសម្រាប់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិកចំនួន ១0 នាក់ទៅកាន់រោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹក ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាន រៀបចំដំណើរទស្សនៈកិច្ចសម្រាប់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីប្រទេសកាណាដា និងអាមេរិកចំនួន ១0 នាក់ទៅកាន់រោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអំពីបរិបទការងាររបស់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីយន្ដការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលរោងចក្របាននិងកំពុងអនុវត្ត ព្រមទាំងមានការធ្វើបទបង្ហាញដោយគណៈគ្រប់គ្រងនៃរោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd អំពីស្ថានភាព និងចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្រ។ ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ជាវិជ្ជមាន និងកោតសរសើរចំពោះយន្ដការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្នុងរោងចក្រ Sportex Industry Co.,Ltd ។  

ព័ត៌មាន

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា

ភ្នំពេញ៖ នារសៀល ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានកិត្តិយស ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាល មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកាណាដាចំនួន ១២រូបនៅការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។ កម្មវិធីទស្សនៈកិច្ចនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសិក្សារៀនសូត្រ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ព្រមទាំងកសាងទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូ ជាពិសេសគឺសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅកម្ពុជា។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភាជាតិអាជ្ញាកណ្តាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកាណាដានឹងបន្តជួបសំណោះសំណាលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងវិស័យការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ២០២២ (GMA 2022)

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងគណៈគ្រប់គ្រងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សរុបចំនួន ២១នាក់ (ចូលរួមផ្ទាល់ចំនួន១៥នាក់ និងតាមអនឡាញចំនួន០៥ នាក់)។ កិច្ចប្រជុំបានធ្វើការពិភាក្សាលើចំណុចសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖ ១) ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំណុំរឿងដែលបានដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល២) របាយការណ៍សង្ខេបអំពីកិច្ចត្រៀមលក្ខណៈនៃមូលនិធិ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់ចូលរួមដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល ៣) របាយការណ៍សង្ខេបអំពីសំណើទម្រង់ស្ថាប័ន នៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ៤) ការបង្ហាញអំពីនីតិវិធីនៃការឈរឈ្មោះ និងការជ្រើសរើសជាសមាជិកអាជ្ញាកណ្តាលរួមក្រុមជាលក្ខណៈចំពោះកិច្ចថ្មី (new ad-hoc Fullbench) កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបដោយភាពសិ្នទ្ធស្នាលដោយមានការចូលរួមពិភាក្សាផ្តល់យោបល់ពីអ្នកចូលរួម ដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ”

ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ” ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ៣១ នាក់ (ស្ត្រី ២៣នាក់) មកពីរោងចក្រចំនួនបីរួមមាន SporTex Industrial Co,.LTD, SEES Global និងHorizon Outdoor។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានផ្ដល់បទឧទ្ទេសដោយលោក វ៉ា ម៉ូនីកា នាយកប្រតិបត្តិរង នៃ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលោក ហួ ឆៃឡេង ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងបណ្តុះបណ្តាល …Read More>>>

ព័ត៌មានថ្មីៗ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង”

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសហការជាមួយមន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តព្រះសីហនុរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង” ជូនដល់មន្ត្រីផ្សះផ្សានៃមន្ទីការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បុគ្គលិករដ្ឋបាល សហជីព និងកម្មករមកពីរោងចក្រចំនួន១០ សរុបចំនួន ២៥នាក់ ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមបើកកម្មវិធីដោយលោក ព្រហ្ម ចន្ទវិចិត្រ អនុប្រធានមន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងការធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកអាជ្ញាកណ្ដាល អ៊ឹង សុទ្ធី, លោក ប៉ែន សាវ៉ាត ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, អ្នកស្រី ច្រឹង សុភក្ដវីរិយ៉ា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ និងអ្នកស្រី ហ៊ុយ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ចូលរួមជាមួយកម្មករ និយោជិត និងនិយោជកប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

អ្វីដែលធ្វើឱ្យឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកាន់តែពិសេសនោះ គឺការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលសម្រេច​បាន​របស់​កម្មករនិយោជិត។​ នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសនេះ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សូមចូលរួមជាមួយកម្មករ និយោជិត និងនិយោជករបស់ពួកគេពីគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទទួលស្គាល់ និងកោតសរសើរចំពោះ​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹងប្រែងដ៏ធំធេងរបស់ពួកគេដែលបានចូលរួមធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន និងបន្តចូលរួមដោះស្រាយវិវាទ និងបញ្ហាទាំងឡាយតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិវិធី។ ក្នុងរយៈពេល១៩ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ បើទោះបីជាកម្មករនិយោជិត មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកូដកម្ម សិទ្ធិក្នុងការបង្កើតនិងចូលជាសមាជិកសហជីព សេរីភាពសមាគម ព្រមទាំងទទួលបានវេទិកាដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ក៏ទាំងអស់គ្នានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្ត ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងបន្តលើកស្ទួយសេរីភាពសមាគម។ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដោយ​មានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញនិងមានតម្លៃពីសំណាក់ដៃគូសំខាន់របស់ខ្លួន គឺស្ថានទូតស៊ុយអែត ការិយាល័យប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញ បន្តប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់ការការពារ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង​នូវយន្តការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធី​សម្រាប់កម្មករនិយោជិត និងនិយោជករបស់ពួកគេ។